Sitt-o-glo på Midsommarberget söndag den 16 maj 2021

Den årliga aktiviteten ’Sitt-o-glo på Midsommarberget’ genomfördes även i år den 16 maj. Den var planerad till 15.e, men en väderprognos som pekade på ihållande regn i stort sett hela aktivitetstiden, gjorde att det hela sköts upp ett dygn. Vi var fyra entusiaster som slöt upp någon timme före midnatt med förhoppningar om en spännande natt. Det var vindstilla, mulet och temperaturen låg på +8. Så möjligheterna att kunna höra det nattliga livet bland fåglarna var goda.

Fram till 01:30 var tillströmningen av arter god. Dittills hade 17 arter noterats bland vilka rördrom, kattuggla, småfläckig sumphöna och rörhöna kan nämnas. Sedan följde en timme utan något nytt i protokollet, men så började de första morgonfåglarna (sävsparv, gulsparv, sånglärka ..) vakna. Men ingen rödhake. Den saknades helt detta år. Och efter ytterligare en halvtimme drog taltrast och koltrast(ar) i gång sin gryningskonsert.

När sedan det började bli så ljust så att kikare kunde användas på ett vettigt sätt, kom tyvärr dimman. Den låg kvar till början på förmiddagen och det gjorde att antal arter kl 07:00 var det lägsta sedan starten 2010. Men när dimman till sist lättade, ramlade den ena arten efter den andra in. När vi så småningom avslutade aktiviteten, hade vi ett resultat som hamnar på medelvärdet för alla år, nämligen 85. Det skulle kunna ha varit ännu bättre, men det saknades helt sträckande fåglar. Under åren har sådana hjälpt till att hålla uppe antalet arter.

Ett par godbitar förgyllde förmiddagen. En ägretthäger kom inflygande från NO och rastade två timmar samt några dvärgmåsar, som dök upp mot slutet.

Dvärgmås och entita blev helt nya arter för denna aktivitet och totalt har nu 138 arter noterats under de 12 år som den genomförts.

Fyra deltagare jobbade natten igenom och totalt var det ca 10 personer, som var med under någon del av passet. Ytterligare ett antal personer passerade förbi och studerade vårt ’publika’ protokoll.

En total lista över observerade arter följer nedan! Protokollet har, som vanligt under åren, skötts av Svante Söderholm och undertecknad.

/Stefan Paulin

Totala artlistan i observationsordning

 

Tid Ack antal
arter
Art
00:00 1 sothöna
00:00 2 vattenrall
00:00 3 gräsand
00:00 4 grågås
00:00 5 småfläckig sumphöna
00:01 6 skrattmås
00:02 7 sävsångare
00:04 8 sångsvan
00:08 9 vitkindad gås
00:15 10 snatterand
00:16 11 tofsvipa
00:21 12 enkelbeckasin
00:28 13 grönbena
00:46 14 trana
01:03 15 rördrom
01:10 16 kattuggla
01:28 17 rörhöna
02:34 18 sävsparv
02:34 19 gulsparv
02:47 20 sånglärka
102:47 21 gök
02:50 22 årta
02:58 23 taltrast
02:59 24 rödbena
02:59 25 kricka
03:03 26 koltrast
03:08 27 skogssnäppa
03:10 28 knipa
03:25 29 svartvit flugsnappare
03:32 30 kanadagås
03:35 31 lövsångare
03:41 32 nötväcka
03:48 33 bofink
03:50 34 skedand
03:52 35 talgoxe
03:55 36 fisktärna
04:01 37 vigg
04:03 38 bläsand
04:08 39 kaja
04:09 40 lärkfalk
04:13 41 ringduva
04:21 42 kråka
04:27 43 stare
04:30 44 blåmes
04:31 45 grönfink
04:41 46 svarthakedopping
04:50 47 skogsduva
04:58 48 skata
05:17 49 stenskvätta
05:20 50 gulärla
05:28 51 brun kärrhök
05:30 52 havstrut
05:59 53 gluttsnäppa
06:51 54 svarthätta
06:55 55 brushane
07:05 56 sädesärla
07:10 57 ladusvala
07:11 58 större strandpipare
07:17 59 nötskrika
07:30 60 buskskvätta
07:43 61 ägretthäger
07:48 62 ängspiplärka
07:50 63 fasan
07:54 64 tamduva
07:57 65 tornfalk
08:02 66 gråhäger
08:05 67 större hackspett
08:10 68 hussvala
08:27 69 backsvala
08:44 70 fiskmås
08:57 71 tornseglare
08:59 72 trädpiplärka
09:20 73 entita
09:28 74 ormvråk
09:29 75 gråtrut
09:35 76 steglits
09:38 77 korp
10:12 78 gröngöling
10:39 79 mindre strandpipare
11:07 80 Sädgås
11:25 81 fiskgjuse
11:25 82 storskarv
11:47 83 dvärgmås
12:05 84 havsörn
12:34 85 ärtsångare