NATTSÅNGARE Fredag 4 – lördag 5 juni 2021.

Nattsångarpromenad i försommarnatten.

Året nattsångarexkursion fick, precis som förra året, genomföras runt Angarnssjöängen i stället för en bilutflykt till olika lämpliga nattsångarlokaler i närområdet som vi gjort tidigare år. Och detta på grund av den envisa pandemi som nu kanske äntligen släpper sitt grepp om oss.

Till skillnad från förra året, då det var riktigt uselt väder, var det denna gång en fantastisk försommarkväll med varmt väder och vindstilla.

Totalt 16 personer samlades vid Örstastugan kl.21:30 varvid en kort genomgång av undertecknad, som tillika var värd för kvällen, genomfördes. De arter som vi kunde tänkas höra denna kväll var troligtvis de som brukar häcka vid sjöängen, såsom vattenrall, småfläckig sumphöna, rörsångare och sävsångare. Kanske kryddat av någon gräshoppssångare och trastsångare som hörts sjunga senast på morgonen vid Lundbydiket. Även rördrommen har ju hörts tuta under de senaste veckorna.

Efter genomgången började vi i sakta mak gå ned mot sjöängen och med första anhalt Byksberget. Initialt var det relativt låg aktivitet och någon enstaka enkelbeckasin hördes tillsammans med tranrop och sångsvanar. Årta kunde också ses och höras. Strax därefter började dock rördrommen att tuta ett par gånger lite försiktigt från Asphagen, för att sedan tuta på ordentligt under hela tiden exkursionen pågick.

Vi fortsatte lite lugnt mot Lundbydiket och vattenrallarna började strax därefter höras utifrån sjöängen och vid 22:15 började de första plupp-ljuden höras från småfläckig sumphöna.

Väl framme vid Lundbydiket kunde vi avgöra att totalt tre småfläckiga sumphönor hade börjat spela från lite olika håll. Nu började vi även kunna höra både rör- och sävsångare också.

När gruppen sedermera fortsatte mot Grävlingholmen hördes ett konstigt läte från Åstaåkern och de deltagare som gick först kunde se att en sparvhök fångade ett byte och att de troligtvis var den som uttryckte sin dödsångest. Samtidigt började göken gala från sommarstugeområdet.

När vi väl nådde Grävlingholmen så var konserten i full gång med flera olika småfläckiga sumphöns, vattenrallar samt rör- och sävsångare. Utifrån södra maden kunde vi också nu höra en gräshoppssångare som sporadiskt sjöng. Med tanke på den vackra konserten så valde vi att stanna för en fikapaus och bara njuta av alla fåglar.

Tanken nu var att fortsätta förbi Klosterbacken, passera Lingsbergsdiket och gå upp en bit i Lingsbergsdalen för att se ifall det fanns några sångare eller andra arter där uppe. Det har ju genom åren suttit både flodsångare och kornknarrar m.m. i dalen. Så vi packade ihop fikagrejorna och gick dit. Väl uppe i Lingsbergsdalen så hördes en trolig kärrsångare på håll som slutligen blev en sävsångare när vi kom närmare. Det var inte helt lätt att lyssna på fåglar eftersom det är studenttider nu, med många fester, så fick vi på håll även njuta av Lady Gaga och en av hennes mer kända slagdängor. När vi väl stod där så börja vi höra tiggläten från uggleungar, som efter en viss diskussion kunde artbestämmas till hornuggla.

Klockan var nu efter midnatt och beslut togs att börja återfärden och avsluta exkursionen. Konserten av rördrom, småfläckig sumphöna, vattenrall och diverse sångare var fortfarande i full gång och vid en kortare genomgång vid Grävlingholmen så beslutade vi oss att det var minst fem individer var av både småfläckig sumphöna och vattenrall, men troligtvis var det ännu flera om vi räknar in hela sjöängen. Den trastsångare som hade hörts dagarna innan lyste tyvärr med sin frånvaro, men vad gör det en så här kväll där Angarnssjöängen visade sig från sin bästa sida.

01:30 avslutades exkursionen och de flesta åkte hem, dock var det några få av oss som gjorde ett försök i Vadadalen med näktergal, kärrsångare och kornknarr som resultat.

Ulric Ilvéus

Vill du få en uppfattning om hur det kan ha låtit under nattpromenaden – Lyssna på Angarn