Nattlys – 10 juli 2021

Nattlyset 2021 kunde till slut genomföras i en härlig och varm sommarnatt för fjärde året i rad i Skesta hage. Väderprognoserna under veckan och dagarna före gav oss inte de bästa förutsättningarna med risk för regn, men ju närmare den 10:e vi kom allt bättre och stabilare väder utlovades. (Se foton efter texten, reds anm.)

Dock var det lite oroliga moln, men som inte gav ifrån sig något regn, runt hagen när vi startade vid 22-tiden. Totalt 9 personer anslöt och i väntan på att Niclas och Julia riggat de tre stationerna vi skulle använda denna kväll så tittade, och lyssnade via detektor, några av oss på jagande vattenfladdermus mellan träden runt grillplatsen. Diskussioner utifall just vattenfladdermus enbart jagar även vatten, eller om de även jagar över land uppstod. Dock har senare konsultationer av dels tidigare inspelningar av arten, dels studier av olika fakta bekräftat att denna art även jagar över land. Vattenfladdermusen finns tidigare inte rapporterad från Angarnssjöängen, men jag vill minnas att den har noterats vid något tillfälle men inte rapporterats. Arten jagar frekvent vid t.ex. Oset i Brottby, så den finns ju i närheten. Bra start på kvällen!!

Nu lyste det i hagen igen och denna gång var det tre stationer, varav två hade klassiska kvicksilverlampor och den tredje den nya generationens LED-lampor.  LED-lampor börjar nu dyka upp som ersättning till den numera förbjudna kvicksilverlampan. (Inom EU finns ett förbud att tillverka nya kvicksilverlampor, men det är okej att sälja och använda redan tillverkade lampor).

Allsköns insekter i form av flyn, mott, vecklare, spinnare, steklar, skalbaggar och myggor började dyka upp på de olika dukarna och snabbt kunde vi notera t.ex. pingborre, skogskackerlacka, gyttjekärrlöpare, brun barkbock och krumbent dödgrävare som goda representanter för skallbaggssläktet.

Familjen Ödevidh kikar kort förbi och de entusiastiska sönerna hann med att fota den snygga krumbenta dödgrävaren. Bara namnet kan ju få vilken grabb som helst att tycka att skalbaggar är dödshäftiga, inklusive undertecknad på 55 år.

Flera olika fjädermott noterades och den rödlistade (NT) linjesprötat timjansfjädermott räknades till över 10 exemplar, vilket är mycket glädjande. Andra fjädermott som noterades var rosenfjädermott, åkervindefjädermott samt vitt fjädermott.

En annan rar art som gladde mycket var vasslavspinnare som tidigare enbart rapporterats från fyra andra lokaler i Uppland. Detta exemplar var endast det nionde rapporterade fyndet.

Hela tre bruna björnspinnare kunde räknas in och det samtidigt på samma lakan, vilken färgexplosion!

Vid 23:30 så valde fyra av deltagarna att avsluta sin del av nattlyset och kvarvarande fem deltagare fortsatta att studera de djur som hade den goda viljan att besöka de olika stationerna. Några av de arter vi fick glädjen att studera var det snygga ljungjordflyt, den gigantiska poppelsvärmaren, den superlilla alhängemalen eller varför inte större snigelspinnare och gråkantat glansfly. De båda sistnämnda var nya arter för nattlyset i hagen.

Vid 01:45 kunde inte molnen längre hålla tillbaka vattnet och det startade att regna så smått varför beslutet togs att packa ihop och avsluta kvällen. Så vid 02:30 togs vi beslutet att nästa två kommer vi att genomföra aktiviteten igen och sedan försöka oss på att söka ett nytt tillstånds som gäller för hela Angarnssjöängen. Om vi får ett utvidgat tillstånd kan vi lysa på andra platser för att se vilka arter som finns i dessa delar av sjöängen.

Totalt så har det till dags datum rapporterats in 86 arter på Artportalen, och eventuellt kan några arter extra tillkomma. Årets antal är det näst bästa resultatet vi haft vid Nattlyset, bästa året var det första 2018 med hela 126 arter.

Stort tack till alla som kunde medverka vid nattlyset och ett speciellt tack till Niclas och Julia för att ni ställer upp och hjälper oss med detta.

//Ulric Ilvéus


Vit björkkantmal


Vasslavspinnare


Snigelspinnare


Poppelspinnare


Krumbent dödgrävare


Gråkantat glansfly överst och rosenfjädermott nederst


Brun björnspinnare


Brun barkbock

Foto Micke Johansson utom snigelspinnaren Ulric Ilvéus