Vinterfåglar inpå knuten 31 januari 2022

Vinterfåglar räknade i Skesta hage

Vinterfågelräkning igen under årets sista fyra januaridagar! Helgen blåste i stort sett bort på grund av stormen Maliks burdusa framfart, så det blev lugnast och säkrast att vänta till sista dagen, då stormen bedarrat. ”Vinterfåglar inpå knuten” kallas projektet, men i brist på knutar i Skesta hage fick vi slå knut på oss själva och hålla till godo med matningen inpå granar och björkar i stället.

Fyra personer mötte uppe vid niotiden i hagen och visst blev vi belönade!

Hela fjorton arter fick vi till slut ihop det till och då räknades strikt bara de fåglar, som tog sig ända fram till matningen. Bergfink, grönsiska och kaja var talrikast; därutöver bland andra svartmes, tofsmes, entita, domherre, gulsparv och större hackspett.

Uppskattade arter i fågelkrogens närhet var dubbeltrast, sidensvans och stenknäck. Den senare representerad av tre individer, som tacksamt kunde studeras i toppen av en björk i anslutning till matningsområdet. En inte helt vanlig observation här!

Totalt observerades 22 olika fågelarter i hagen på knappa två timmar. Bättre än flera av våra månadsrundor genom tiderna faktiskt …

Stefan Paulin ombesörjer vederbörlig rapportering till ”Vinterfåglar inpå knuten”.

Gunnar Hesse text o bild