Fotoutställningen ”Eldoradot Angarnssjöängen – 40 år som naturreservat” invigd måndag 6 juni 2022

Punktligt, vid halv tolv den 6 juni, invigdes fotoutställningen Eldoradot Angarnssjöängen i Vallentuna Kulturhus.

Tillställningen inleddes med att Mia Ståhl Broborg från Kulturenheten gick fram till mikrofonen och hälsade alla välkomna. Därefter riktade hon ett varmt tack till de personer som hjälpt till med det förberedande arbetet, bland andra Roffe Andersson, som tillsammans med Kenneth Olausson tog initiativet till själva utställningen för drygt ett år sedan.

Nästa talare var Gunnar Hesse, Angarngruppens ordförande, som i sitt anförande blickade tillbaka på föreningens arbete med att skydda Angarnssjöängen från hot och exploatering, insatser som bidrog till att själva naturreservatet bildades 1982. I talet påpekade Gunnar även att kampen fortgår för att skydda och värna den biologiska mångfalden i dessa tider av klimatförändringar, och att vi alla kan hjälpa till.

Därefter äntrade Kenneth Olausson från Naturfotografer – Angarnssjöängen scenen. Efter visst mikrofonstrul berättade han att cirka 30 fotografer hade sina fotografier med i utställningen. Han tackade alla som bidragit och riktade ett särskilt tack till de fotografer som praktiskt arbetat med att förverkliga utställningen, från idé till verklighet.

Sedan var det dags för en grupp fanfarister från Kulturskolan att blåsa liv i tillställningen. Samtidigt som fanfaren trumpetades fram öppnades ridån och invigningen fullbordades. De många besökarna vällde in i utställningsrummet för att betrakta fotografierna. Ett milt sorl fyllde luften, folk minglade runt och pratade med varandra. En upprymd glädje spred sig i rummet. Fotoutställningen var invigd.

Mattias Ödevidh text Roffe Andersson foto.