Nattlys Nr:5 9-10 juli 2022

Årets, i mitt tycke, allra roligaste aktivitet ”Nattlys i Skesta hage” genomfördes natten mellan den 9 och 10:e juli. Precis som förra året fanns en del oro i kroppen ifall det skulle gå att genomföra nattlyset, då väderprognoserna ändrades fram och tillbaka gällande regn eller uppehåll. Vid en avstämning med Niclas Ekdahl under tidig eftermiddag så tog vi beslut om att chansa, trots att senaste prognosen från SMHI varnade för lätt regn del av natten.

Vad gäller tillgång på flygande insekter så är lätt regn i sig inget problem, snarare tvärtom, men då lamporna blir väldigt varma så finns en risk att dessa går sönder. I och med EU’s beslut att fasa ut kvicksilverlampor sedan några år så är tillgången begränsad på denna typ av lampor, så vi försöker vara försiktiga med de lampor vi har.

Vid niotiden på kvällen så möttes undertecknad och Niclas upp vid Skesta hage för att rigga de olika stationerna. Totalt blev det fyra olika stationer, två stationer med kvicksilverlampor (ett lakan och ett ljusfångsttält), en station med en ny s.k. LepiLED lampa i en Ikea garderob (i tyg) och slutligen en ljusfälla som Micke Johansson hade med sig.

Vid 22:00 samlades totalt 8 personer vid parkeringen till Skesta hage för att gå ned till grillplatsen där vi tidigare riggat utrustningen och straxt därefter tillkom ytterligare två personer, så totalt var det 10 personer som deltog mer eller mindre tid under natten. Vid 22:30 tändes alla lampor och sedan är det bara att vänta och se vad som kommer flygande. Då det inte är riktigt mörkt vid den tiden tar det en stund innan det blir någon aktivitet på lakanen.

I väntan på mörkret kund vi njuta av spelflygande morkulla och svärmande pingborrar runt den grova granen vid grillplatsen. Något senare jagade även vattenfladdermus runt samma grillplats strax över våra huvuden. Fladdermusen kunde artbestämmas med hjälp av en s.k. ultraljudsdetektor.

Den första nattfjärilen att artbestämmas var ett gyllenängsmott och därefter den rödlistade (NT) linjesprötade timjansfjädermottet som vi är så stolta över. Vid starten av natten lys så diskuterade vi lite runt om vi inte slarvat lite tidigare år och inte tittat ordentligt på dessa timjansfjädermott då en systerart kallad fläcksprötat timjansfjädermott (även det rödlistat om NT) också rimligtvis borde finnas i hagen. Och vid en närmare titt på fjädermottens antenner med hjälp av kameror och luppar så blev vi varse att båda arterna finns och dessutom i ett större antal. Dessutom så fick vi även besök av ett brokigt fjädermott som också är rödlistat (NT) tillsammans med den mindre vanliga och otroligt vackra gulröda jungfrulinsmottet som även det är rödlistat (NT).

Under natten kunde vi notera att det var många arter som vi inte hade haft under våra tidigare fyra nattlys med arter som kungligt ljusmott, ekgördelmätare, brunsprötad skymningssvärmare, blåklockepraktmal och inte minst en buskringspinnare som är en mer sydlig art.

Totalt under natten fick vi preliminärt ihop 108 olika arter vid de fyra stationerna som lyste fram till 03:00. Detta var det bästa resultatet sedan första året (2018) då vi fick ihop 126 olika arter.

När vi knallade tillbaka till bilarna strax efter 03:00 så jagade både större brunfladdermus och nordfladdermus över hagen för att ytterligare bevisa värdet av denna pärla till naturreservat som är väl värd att bevara och sköta om.

Stort tack till alla som deltog på nattlyset i allmänhet och till Niclas Eklund i synnerhet. Nästa år kör vi på samma plats och vid samma tid, och det ser jag verkligen fram emot.

Uiric Ilvéus text och miljöbilder

grönvitt nässelfly

jungfrulinpraktmal

linjesprötat timjanfjädermott

mållfly

oxhuvudspinnare med liten stritnymf framför

prickig tigerspinnare

rosenvinge

Kenneth Olausson foto insekter