FÅGELTORNSKAMPEN Lördag 6 maj 2023

Fågeltornskampen 

Efter några års uppehåll har Angarngruppen återigen deltagit i BirdLife Sveriges Fågeltornskamp, som är en tävling mellan fågeltorn i Sverige. Den är dessutom en nordisk tävling mellan fågeltorn i Danmark, Finland och Sverige. Planen var att vi skulle delta med två lag fördelade på gamla fågeltornet och den nya WWF-plattformen. Nu fick vi inte ihop tillräckligt med skådare för att bemanna båda lagen, så det blev endast ett, som genomförde på WWF-plattformen mellan klockan 05:00 och 13:00.

Aktiviteten genomfördes i soligt väder även om det var riktigt kyligt, framför allt vid starten då termometern visade -3. Vi startade med två skådare och det blev en intensiv inledning. Under första timmen kunde 43 arter skrivas in i protokollet. Som förväntat avtog takten med nya arter men till slut kunde totalt 80 arter räknas in. Det är en klar förbättring jämfört med 2019 då WWF-plattformen deltog för första gången och då 73 arter noterades. 80 arter kan tyckas vara en ganska låg siffra för en morgon och förmiddag i början av maj, men WWF-plattformens placering i en liten isolerad lövskogsdunge gör att en hel del vanliga tättingar blir svåra att få med.

Bland arterna i protokollet kan nämnas några riktiga höjdare. Fjällgås, kungsörn, pilgrimsfalk och rörhöna är inte vardagsmat vid Angarnssjöängen.

Det slutliga resultatet för hela landet är ännu inte helt klart, men preliminärt hamnar vi på delad 21.a plats av totalt 87, en placering, som vi är helt nöjda med. Vi som var med i laget får speciellt tacka Linus Jonson, som var vårt starka ankare.

/Stefan Paulin

Ingen hann ta bilder av de observerade arterna. Men på ”Vi på Facebook” kan du hitta många av dem fotograferade vid andra tillfällen./Webbred

HELA ARTLISTAN I OBSERVATIONSORDNING.

 

1 Havsörn 05:00
2 Kanadagås 05:00
3 Grågås 05:00
4 Kråka 05:00
5 Vigg 05:00
6 Knipa 05:00
7 Silltrut 05:01
8 Grönbena 05:01
9 Sothöna 05:02
10 Fiskmås 05:03
11 Tofsvipa 05:03
12 Sånglärka 05:03
13 Skedans 05:04
14 Kricka 05:04
15 Bläsand 05:04
16 Ringduva 05:05
17 Rödbena 05:05
18 Trana 05:06
19 Vitkindad gås 05:07
20 Skogsduva 05:07
21 Stare 05:08
22 Skata 05:09
23 Skrattmås 05:09
24 Kaja 05:09
25 Tamduva 05:10
26 Brun kärrhök 05:11
27 Bläsgås 05:14
28 Blåmes 05:15
29 Enkelbeckasin 05:25
30 Gräsand 05:25
31 Koltrast 05:30
32 Sädesärla 05:30
33 Gröngöling 05:32
34 Ängspiplärka 05:33
35 Större hackspett 05:34
36 Fasan 05:35
37 Sävsparv 05:36
38 Sävsångare 05:41
39 Snatterand 05:42
40 Brushane 05:43
41 Talgoxe 05:51
42 Fjällgås 05:55
43 Knölsvan 05:57
44 Ljungpipare 06:00
45 Korp 06:01
46 Gluttsnäppa 06:05
47 Gråhäger 06:06
48 Skogssnäppa 06:10
49 Rörhöna 06:10
50 Gulärla 06:15
51 Björktrast 06:24
52 Mindre strandpipare 06:25
53 Årta 06:31
54 Taltrast 06:45
55 Storskarv 06:47
56 Ormvråk 06:50
57 Mosnäppa 06:56
58 Stenskvätta 07:04
59 Fisktärna 07:07
60 Dubbeltrast 07:16
61 Större strandpipare 07:24
62 Ladusvala 08:10
63 Storspov 08:06
64 Pilfink 08:10
65 Gulsparv 08:13
66 Hämpling 08:15
67 Tornfalk 08:15
68 Buskskvätta 08:19
69 Svartsnäppa 08:25
70 Stjärtand 08:35
71 Bofink 08:40
72 Sångsvan 09:10
73 Skäggdopping 09:26
74 Steglits 10:06
75 Fiskgjuse 10:10
76 Sparvhök 11:15
77 Kungsörn 11:20
78 Pilgrimsfalk 11:32
79 Lärkfalk 11:35
80 Duvhök 11:50