SITToGLO lördag 13 maj 2023

Årets (stora) ’Sitt-o-glo’, som är den 14.e i nuvarande form, kunde nu genomföras på ursprungligt planerad dag mellan klockan 00 och 11. Vackert väder var förutspått och så blev det. Att det var vindstilla under natten underlättade väsentligt möjligheterna att göra observationer med hörseln. Det gjorde att antal arter hörda under natten var det högsta som noterats sedan starten. Klockan fyra fanns 51 arter i protokollet att jämföra med den tidigare bästa noteringen vid motsvarande tidpunkt, nämligen 39.

Många gånger när vi gjort denna aktivitet har det varit rejält kyligt vid gryningen. Lite kallt blev det även denna natt, men inte värre än att en extra tröja åtgärdade frusenheten. När aktiviteten avslutades klockan 11 var det riktigt varmt.

Totala antal arter observerade under hela aktiviteten blev 94, vilket med en art slog den tidigare bästa med en art. Trots det höga antalet arter blev det ingen direkt sensationell notering, men de flesta arterna som man kan förvänta vid denna tidpunkt, kunde bokföras i protokollet. Björktrast och nötväcka smet dock under radarn. Att fyra arter doppingar observerades, förtjänar dock lite extra uppmärksamhet. Drillsnäppa har inte noterats tidigare i denna aktivitet, så den blev ny art för sitt-o-glo.

Tre observatörer inledde vid midnatt. Ytterligare en anslöt under tidig morgon och ytterligare tre förstärkte laget lite senare på morgonen. Totalt med tillfälliga besökare, samlade aktiviteten drygt 10 personer.

En total lista över observerade arter följer efter bilderna! Protokollet har skötts av Svante Söderholm och undertecknad.

Stefan Paulin och Gunnar Hesse foto

 

Tid Ackumulerat
antal arter
Art

 

00:00 1 grågås
00:00 2 sävsångare
00:00 3 sothöna
00:01 4 gråhakedopping
00:01 5 rördrom
00:01 6 näktergal
00:03 7 snatterand
00:06 8 kattuggla
00:06 9 vattenrall
00:09 10 gluttsnäppa
00:09 11 grönbena
00:11 12 rörhöna
00:18 13 småfläckig Sumphöna
00:19 14 tofsvipa
00:27 15 sångsvan
00:33 16 gräsand
00:37 17 bläsgås
01:03 18 kanadagås
01:14 19 vitkindad gås
02:10 20 drillsnäppa
02:11 21 knölsvan
02:23 22 knipa
02:30 23 enkelbeckasin
02:40 24 sävsparv
02:47 25 rödbena
02:50 26 morkulla
02:52 27 koltrast
02:58 28 smådopping
02:59 29 rödstjärt
03:07 30 sv. flugsnappare
03:08 31 stenskvätta
03:10 32 taltrast
03:17 33 trana
03:22 34 fasan
03:22 35 gulsparv
03:22 36 talgoxe
03:24 37 kricka
03:30 38 kråka
03:34 39 skedand
03:40 40 bofink
03:42 41 lövsångare
03:44 42 ringduva
03:45 43 årta
03:48 44 stare
03:48 45 vigg
03:52 46 kaja
03:55 47 blåmes
03:58 48 bläsand
03:58 49 skrattmås
03:58 50 fiskmås
03:58 51 grönfink
04:01 52 fisktärna
04:04 53 havsörn
04:05 54 brun kärrhök
04:06 55 silltrut
04:09 56 brushane
04:09 57 ärtsångare
04:15 58 svarthakedopping
04:21 59 skata
04:27 60 större hackspett
04:30 61 sädesärla
04:45 62 steglits
04:45 63 sånglärka
04:56 64 mindre strandpipare
04:58 65 hussvala
04:58 66 korp
05:04 67 skogsduva
05:04 68 gulärla
05:08 69 grönsiska
05:09 70 ladusvala
05:11 71 trädpiplärka
05:18 72 gröngöling
05:51 73 svarthätta
06:05 74 buskskvätta
06:34 75 dubbeltrast
06:54 76 skogssnäppa
07:05 77 skäggdopping
07:13 78 gråhäger
07:24 79 storskarv
07:27 80 gråtrut
07:34 81 rörsångare
07:55 82 trädlärka
07:57 83 hämpling
08:10 84 spillkråka
08:12 85 nötskrika
08:16 86 tornseglare
08:36 87 sparvhök
08:38 88 tornfalk
08:42 89 tamduva
08:53 90 ormvråk
09:07 91 mosnäppa
09:25 92 bivråk
09:57 93 lärkfalk
10:36 94 fiskgjuse