StOF-exkursion 31 mars 2012

Exkursion i samarbete med StOF 31 mars 2012 – våren vände, vintern vann!

Efter att mars månad hade skämt bort oss med temperaturer, som varit bland de högsta någonsin för denna tid på året, blev månadens sista dag något chockartad även för inbitna fågelskådare. Kvicksilvret pendlade kring nollan, nordanvinden låg på och snögloppet gjorde skådandet mer utmanande än på länge! Dock inget tidigare snötäcke, så lite bonus fick vi! Nu är ju, som sagt, fågelskådare ett tämligen segt släkte och 18 personer kom slutligen till den vid det här laget traditionella vår(?)exkursionen i samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening (StOF).

Samling vid Örsta vid halvåttatiden i vanlig ordning och som traditionen påbjuder, så var Stefan Paulin dagens ciceron.

Snart vek vi av mot Hällristningen och fann snabbt, att väglaget ditåt var minst sagt kladdigt. Knappt en fågel där, så in i skogen och lite välkomnande skydd mot vind och väder. Äntligen lite liv och det i form av ett par tappra bofinkar, som försökte komma i gång med sina vårserenader. Sedan hörde vi, eller i alla fall de flesta av oss, både kungsfågel och svartmes, som också försökte sjunga upp sig inför vårens konsertprogram.

e120331a

Kaffepaus vid Midsommarberget. Foto: Gunnar Hesse

Vi lämnande skogen och begav oss över fälten, som denna dag var totalt trastfria (så brukar det sannerligen inte vara så här års), och mot Midsommarberget. Vid matningen skulle det väl ändå finnas något fågelliv och nog var det dessbättre så. Ett tiotal steglitsor, några grönsiskor, en enstaka gråsiska och de andra vanliga stamkunderna vid denna krog, nämligen blåmes, talgoxe, nötväcka, grönfink och större hackspett värmde. Värmde gjorde också morgonens första kaffetår, som intogs hukande under bergets träd.

Stärkta av obsar och kaffe tågade vi sedan i väg mot Byksberget och sedan Lundbydiket och nu kunde vi räkna in ytterligare några av vårens budbärare: sånglärka, tofsvipa, enkelbeckasin, skogsduva, ängspiplärka, sävsparv, ormvråk och så äntligen en sädesärla, ett årskryss för många!

e120331b

Skådning, så gott det gick, från Midsommarberget. Foto: Gunnar Hesse

Vid Grävlingholmen mötte vi så en ensam fågelskådare, som bland annat både sett skärpiplärka och snösparv och det mellan nämnda holme och Midsommarberget. Då vädret sannerligen inte blivit bättre och chansen till märkvärdiga obsar längre västerut bedömdes som högoddsare, så vände vi på klacken och promenerade tillbaka österut mot Lundbydiket.

Och där, tackom och lovom, så hittade Stefan både en snösparvflock på drygt 20 individer, som gjorde ett par begränsade flygturer, och kort därefter också några hämplingar ute på fältet. Någon skärpiplärka varken sågs eller hördes dock.

e120331c

Artgenomgång under vindskyddet vid Örsta. Foto: Gunnar Hesse

Artgenomgången fick äga rum i vindskyddet uppe vid Örsta och där lyckades vi med förenade krafter skrapa ihop 40 arter, som med tanke på de usla yttre förutsättningarna ändå fick anses vara tämligen godkänt. Det blev faktiskt samma artantal som förra året och ett par arter bättre än bottennoteringarna från år 2009 och 2004. Tapperheten belönades! Toppnoteringen är för övrigt 66 arter!

Gunnar Hesse