Månadsrunda 4 januari 2012

 – vintern väntar vi på!

Vintern väntar vi fortfarande på! Denna årets första månadsrunda bjöd på ruskväder och plusgrader, men detta hindrade inte åtta tålmodiga personer att träffas vid Örsta vid halvniotiden (sovmorgon!).

Här hade för övrigt Länsstyrelsen nu satt igång upprustningsarbetet kring Naturum med bland annat en ordentlig promenadstig till huset och en ordnad grusplan kring detsamma. Dessutom var orienteringstavlan flyttad upp till Naturum, vilket var mer svårförståeligt.

Björn Nordling var dagens ledare och föreslog en något oortodox sträckning på dagens vandring: Motsolsvarv kring sjöängen med en början genom örstaskogen och sedan österut och söder om Hackstakullen. Flera nya vyer blev det för flera av oss med bland annat trevliga enbeprydda ängsbackar strax söder om Hacksta gård.

Fikapaus. Foto: Björn Nordling

Fikapaus. Foto: Björn Nordling

Hur var det på fågelfronten då? Jodå, hyfsat redan från början! I skogspartierna från Örsta och österut hann vi pricka av kungsfågel, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, större hackspett, nötskrika och en enstaka sidensvans. Björktrastar var det mycket gott på de insprängda fälten; hela 67 exemplar för att vara exakt.

Så småningom kom vi så fram till Skesta hage (efter den obligatoriska kafferasten naturligtvis!) och där var den upprustade fågelrestaurangen det givna målet. Väldigt gott om blåmesar, men även talgoxe, entita, pilfink och gulsparv.

Ny spång. Foto: Gunnar Hesse

Ny spång. Foto: Gunnar Hesse

Kustamaden bjöd på sångsvan, gräsand och varfågel, men sedan dröjde ända till åstaåkern, innan kryssandet tog fart igen. Där var det gott om kråkfåglar, som provianterade. 190 kajor fick Tryggve ihop det till och därutöver ett par korpar, nio kråkor och några skator.

Via de nu färdigställda nya spängerna på väg mot slutstationen, som matningen vid Midsommarberget fick bli, kom dagens clou, som dock flera (inklusive undertecknad) missade, nämligen en kvarbliven ängspiplärka.

Ny spång från annan vinkel. Foto: Björn Nordling

Ny spång från annan vinkel. Foto: Björn Nordling

Till slut kunde vi summera dagen till 25 olika arter, vilket är något bättre än årens genomsnitt. Januari har blivit en tämligen ojämn månad med en toppnotering på 30 arter för fem år sedan och fjolårets bottennapp på endast 18 arter.

Gunnar Hesse