Exkursion med AG och StOF 21 september 2002

Exkursion med Angarngruppen och StOF till Angarnssjöängen 21 september 2002.

Efter ett miserabelt väder med regn hela fredagen, var utsikterna kanske inte de allra bästa för en lyckad StOF/Angarngruppsexkursion på lördagen. Det kom också några regnstänk under morgonen, men strax efter kl. 12 kom ett nytt väder in över Angarn norrfrån och det klarnade upp. Tillsammans hade 25 deltagare och ledare samlats vid Angarns naturum.

Så här i slutet av september kan man hoppas på sträckande rovfåglar, rastande änder, piplärkor och sparvar. Exkursionledningen utlovade också havsörn ”mellan kl. 12 och 1”.

Vi inledde, ”traditionsenligt”, med att skåda från Midsommarberget för att sedan förflytta oss till Lundbydiket och sedan tillbaka till Midsommarberget – inte mycket till motion alltså. Efter den torra sommaren samt läckor i dammen vid utloppet fanns mycket lite vatten i sjöängen. I stort sett bara mittdiket höll nu vatten (förutom den grävda dammen vid utloppet, men dit kom vi inte).

september-2

Så här har vi inte sett Angarnssjöängen förut, men Örjan Öberg på Örsta mindes att det såg ut på samma sätt efter torrsommaren 1959, då han just flyttat till gården.

Därför var det inte mycket till änder vi såg – bara gräsand, kricka, bläsand och skedand. Gäss rastade som vanligt talrikt. Bland annat fanns en större flock vitkindade gäss som kompletterade flockarna av grågås och kanadagås. Sträckte gjorde några flockar sädgäss samt minst tre medelstora flockar vitkindade gäss. Samtliga dessa flockar kom på hög höjd och med riktning mot sydväst – västsydväst. Vi måste väl nästan förutsätta att de vitkindande inte tillhör ”Skansenpopulationen” utan är fåglar på sträck från sina häckningsområden i nordosteuropa.

På de torrlagda dybankarna fanns enstaka vadare kvar. En ung kustpipare och en ung ljungpipare kunde pedagogiskt jämföras sida vid sida och lätena jämföras. Större strandpipare, tofsvipa och enkelbeckasin rastade också, liksom en gluttsnäppa. Tidigare på morgonen hade en flock brushanar setts vid utloppet. Vi kunde också se ett par vattenrallar på födosök ute på dybankarna tillsammans med sädesärlor, sävsparvar och några sena blåhakar.

Under hela dagen drog större och mindre flockar flyttande fåglar över oss. Ringduva sträckte med ett stort antal flockar, liksom bofink och kringstrykande flockar med sånglärka, hämpling, grönsiska, grönfink och sädesärla. I mindre antal hade vi också trädlärka, bergfink, mindre korsnäbb och ängspiplärka. Bland trastarna kunde alla svenska arter utom ringtrast räknas in. Noterbart många dubbeltrastar lät höra sina ”snarkningar” eller rastade i träden på Midsommarberget. Trots eftersök kunde vi däremot inte finna några rödstrupiga piplärkor eller lappsparvar.

Eftersom morgonen var vindstilla och mulen var förhoppningarna på ett bra rovfågelsträck inte speciellt höga och vi fick till att börja med nöja oss med två rastande unga fjällvråkar, ett par ormvråkar och någon sparvhök och duvhök. Plötsligt kommer dock en pigrimsfalk i god fart från nordost och någon halvtimme senare en vacker hane blå kärrhök i samma trad. Efterhand kom en svag termik igång och lockade upp några ormvråkar. Sparvhök började dra in från nordost och några duvhökar (icke sträckande?) syntes också på olika platser runt sjöängen. Värt att notera var en duvhökshane i spelflykt.

september-1

”Skog” av stativben samt skådare vid Lundbydiket

Vi drog oss tillbaka mot Midsommarberget för att bevaka sträcket därifrån. I och med väderförändringen vid tolvtiden kom rovfågelsträcket igång ordentligt och fram till 14.30 hade närmare 50 sparvhökar sträckt förbi. I övrigt noterades över 30 ormvråkar, ca 10 fjällvråkar, 6-8 duvhökar samt en sträckande ung brun kärrhök. Vi hade ju mer eller mindre utlovat havsörn mellan kl. 12 och 13, men vi hade inte räknat med att örnarna inte har sommartid. Därför dröjde det till kl 13.10 innan vi upptäckte en havsörn på ganska långt håll norrut. Då den kom närmare kunde vid bestämma den till en 2k-fågel (dvs. född 2001). Den låg i en ”skruv” tillsammans med tre vråkar och en sparvhök. Fåglarna var tydligt på sträck mot sydväst. Dagens andra havsörn upptäcktes på ungefär samma ställe en halvtimme senare. Det var denna gång en gammal fågel med en stjärt som lyste starkt vit i solskenet. Den här fågeln var på väg mot sydost och antagligen inte sträckande.

Sammanfattningsvis kom detta att bli en av de bästa rovfågelsdagarna vid Angarn. Synd bara att de flesta deltagarna hunnit lämna oss innan middagssträcket drog igång. Totalt observerades mellan 75 och 80 arter under exkursionen.

Hans-Georg Wallentinus

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.