Se rovfågelssträck i östra Vallentuna och Täby

Rovfågelssträcket i östra Vallentuna och Täby

Under september och början av oktober passerar ett kraftigt rovfågelssträck vårt område. Kanske skulle det vara intressant att bevaka det på någon bra sträcklokal och inte bara vid Angarnssjöängen? In i vårt område leder två kvalificerade sträckleder: Vadadalen och Stångbergadalgången. Jag ska beskriva några bra observationsplatser i vardera dalgången plus några lokaler längre sydväst/söderut ut i sträckriktningen. Det finns ingen lokal där man kan fånga in hela sträcket, så det gäller att välja…

Stångbergadalgången.Stångbergadalgången samlar på sig sträckande rovfågel från Norrtäljehållet och sannolikt delar av det sträck som kommer från Åland. Fåglarna passerar Rö, Söderhall (Roslagsstoppet), Stångberga och Ösby, innan det kommer fram till Brottby. Fåglarna kan sedan fortsätta mot Angarnsänkan eller länkas av söderut mot Garnsviken eller snedda ned öster om Angarn och via Rocksta/Veda komma till Ullnasjön. Bra observationsplatser finns längs gamla Norrtäljevägen upp mot Roslagsstoppet, här tas bara tre av dem (de bästa?) upp.

obsplatser

Karta över östra Vallentuna och Täby (från ”Svalan”). Numren på lokalerna
återfinns i texten.

1 ”Gröna huset”, Ösby Drygt 2 km öster om Brottbyavfarten från E18 ligger Ösby. Det första huset i Ösby är ”Gröna huset”, som ligger på södra sidan av gamla Norrtäljevägen. Före Ösby finns en möjlighet att köra av på norra sidan av vägen, där det finns en parkeringsmöjlighet. Nackdelen är trafiken som går alldeles intill. Kör istället av från vägen (mot höger) till södra sidan av gröna huset och parkera i närheten av trädgårdsmästeriet. Jag har talat med Bengt Dahlbeck som bor i huset att det är OK. Gå sedan ned den lilla åkervägen till en bergshöjd mitt i dalen, där sikten är fri åt alla håll. Under en eftermiddagstimme i början av oktober ett år räknade jag in 35 rovfåglar som passerade denna punkt, de flesta ormvråk. Håll även utkik mot skogsbrynet i norr, där kan det komma havsörnar på väg från Löts avfallsanläggning. Från denna plats har man koll på de fåglar som eventuellt viker av mot Garnsviken eller sneddar mot Rocksta, förutom dem som fortsätter dalgången mot Angarnsänkan.

2 Brollsta golf. Ungefär 3 km förbi Ösby tar man av mot Sättra och i dalgången ligger Brollsta golfbana. Bra parkeringsmöjlighet finns på vänster sida precis före golfbanan. Även golfbanans parkering är en bra observationsplats. Samma sträck kan följas som vid Ösby. Här går det också att se om några fåglar viker av en sidodalgång mot söder, som via Gissjön, Hakunge, Sjöberg och Stava-Långsjön för till Ullnasjön (storlom tar ibland den här vägen).

3 Stångberga. Gå ned en bit på vägen mot Össeby djurklinik, öster om Stångberga sjukhem (dock svårt med parkeringsmöjlighet), eller fortsätt en bit till avtag mot Lövsättra. Här ligger Huvudstadens golfbana och en bra observationsplats är precis vid vägkorsningen, men det går också att åka ned över dalgången tills vägen delar sig. Fördelen här är att det alltid är medljus, men det kanske viner väl mycket golfbollar i luften.

Vadadalen samlar upp sträcket från Norrtäljetrakten (och Åland) som via sjön Sparren och Kårsta samhälle tar sig ned mot Vada kyrka. Men dessutom samlas en hel del sträckande rovfågel upp från stråk öster om Uppsala. De tar sig via olika dalgångar ned till Hederviken, för att så småningom hamna i Vadadalen. I detta sträck ingår en större andel kärrhökar än i Stångbergadalgången.

4 Vada kyrka. Från parkeringen vid Vada kyrka har man god uppsikt på allt som kommer längs dalgången. En nackdel är att lågt gående kärrhökar, som följer Husaån försvinner bakom sjökullarna, men man har å andra sidan koll på såväl fåglar som viker av mot Angarnsänkan och de som fortsätter mot Brottby. Under bra sträcktid kan det vara svårt att hinna hålla reda på alla passerande rovfåglar.

5 Stora Benhamra. Ungefär 500 meter före gården finns en granskog på västra sidan av vägen. Här finns ett par åkerinfarter som går att parkera på. Härifrån har man koll på hela sträcket, även fåglar som genar över mot Angarnssjöängen utan att passera Vada kyrka. Nackdelen är väl främst trafiken på Kårstavägen.

6 Angarnssjöängen är ingen idealisk observationslokal, eftersom sträcket är så utspritt. Midsommarberget är för en gångs skull ingen bra plats, utan man bör nog helst vara nere vid Lundbydiket för att kunna hålla koll åt alla håll. En del fåglar kommer långt i norr över Skesta, Lappdal och Kusta (närmast från Vadadalen), andra kommer från Brottby/Stora Karby/Hacksta och flyger längs sjöängen, liksom de kärrhökar som följt Lillån från Vada via Seneby och Ådalen. Ytterligare andra har sneddat från Brottby och hamnar över Alby och Lundby (bortom kyrkan). Fåglarna fortsätter sedan mot väster (Lingsberg/Vallentuna centrum), sydväst (Gävsjödalgången/Olhamra, bl.a. falkar och kärrhökar) eller syd (Rävsta/Rocksta).

7 Högdalatippen nås från Okvista industriområde. Följ den väg som går snett genom området mellan avfarten vid Angarnsvägen och Arningevägen och ta av Högdalavägen. Vägen är tyvärr bommad så det gäller att hitta en parkeringsplats någonstans och gå den sista kilometern (eller ta cykeln) och upp på toppen. Här har man koll på alla fåglar som kommer i Gävsjödalgången och med tub fångar man in det mer högt gående sträcket mellan Vallentuna och E18. Senare under hösten chans på t.ex. berglärka.

8 Ullnatippen nås från Arninge industriområde. Parkera nere i området och gå vägen upp. Den utgår från gamla Vaxholmsvägen, norr om industriområdet. Vägen är bommad. Här tar man också en stor del av det högre gående sträcket. Det kommer fåglar som tagit vägen över Rocksta, de som passerat ”genvägen” över Sjöberg (se ovan) och fåglar som ansluter från Åkersbergahållet. I november kan stora mängder skrakar samlas i sjön. Havsörn kommer in från Stora Värtan.

Det finns naturligtvis en mängd andra platser att skåda sträcket ifrån. Vem kollar upp Sjöberg/Lidbergadalgången (9) t.ex. den ingår ju i ”smitvägen” från Brollsta till Ullnasjön. Här har rapporterats både röd glada och sträckande kungsörn.

ledlinjer

Lycka till med skådandet och rapportera gärna på Svalan vad du ser!

2009-09-13 Hans-Georg Wallentinus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.