Exkursion med AG och StOf 2 april 2005

– nya rekord i snålblåsten

Strax före kl. 07 den 2 april fylldes parkeringen vid Örsta snabbt och omkring 70 personer samlades vid Naturum. Nytt deltagarrekord! Stefan Paulin hälsade välkommen till StOFs och Angarngruppens gemensamma första vårexkursion och presenterade dagens övriga ledare från gruppen (Hans-Georg Wallentinus, Ulf Linnell och Svante Söderholm).

Temperaturen var strax under noll grader, men det blåste en snål, isande vind från väster. Vinden gjorde det svårt att höra fåglarna, samtidigt som många fåglar höll sig tysta i kylan. Vi gav oss iväg österut längs åkermarkerna norr om Örsta by, för att om möjligt få höra spelande trädlärka. Så småningom lyckades vi ”skrapa ihop” fyra exemplar, varav minst två flyktspelade vackert. På vägen mot Midsommarberget plockades de förväntade tättingarna in.

Isen har ännu inte gått upp, men det fanns mindre vakar på några ställen. Ett flertal träd vid Midsommarberget har avverkats, bland andra storgranen, och det var med en gång lätt att få en överblick över sjöängen. Här kryssades gräsand, kricka, sädgås, grågås, kanadagås och trana bland det större arterna. På grund av den tilltagande, kalla, vinden sökte vi oss snart ned i lä i höjd med Byksberget, där första fikapausen hölls, samtidigt som vi spanade av sjöängen. Detta gav bl.a. sädesärla (1 ex), enkelbeckasin, skarv, en fjällvråk, plus de förväntade arterna skrattmås, tofsvipa, stare, sånglärka, osv.

Exk050402

Fikapaus ovanför Byksberget, i lä för den pinande kalla västanvinden. Foto: H-G Wallentinus

När solen börjat värma något, drog vi oss mot Lundbydikets utlopp. Vattenståndet är mycket högt f.n. och vi stannade före diket, för att eventuellt få syn på några av de snösparvar som hållit till på andra sidan diket tidigare i veckan. Här kryssades bland annat sävsparv, ängspiplärka, ett flertal ormvråkar, flera enkelbeckasiner, m.m. Men några snösparvar behagade inte visa sig. Svante och Stefan gjorde då en kringgående manöver och närmade sig gruppen från väster, för att om möjligt skrämma upp någon snösparv. Det visade sig också lyckat, ett par mindre flockar fick de på vingen, bl.a. tre som visade upp sig vackert tillsammans med en flock starar. Många tack riktades till Svante och Stefan för deras hjältemodiga insats för skådarnas fromma.

Gruppen, eller den del som var kvar (många hade gett sig av, bl.a. på grund av kylan), gick mot Rökarbacken vid Örsta, där snösparvsjägarna anslöt och vi tog ytterligare en rast med sedvanlig summering av dagens artlista. 49 arter noterades, också det rekord för första vårexkursionen, men så låg den också en vecka senare än normalt.

2005-04-02 Hans-Georg Wallentinus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.