Månadsrundan 4 april 2007

 – snålt med arter i snålblåsten

Tretton deltagare hade mött upp vid Örsta för årets fjärde månadsrunda. Årsmötet beslöt att kalla den här regelbundet återkommande onsdagsaktiviteten för ”Månadsrundan” från och med nu, för att ingen ska känna sig ovälkommen. Det var nollgradigt vid starten och temperaturen steg inte nämnvärt under förmiddagen. Dessutom tilltog hela tiden en bitande sydvästlig vind. Det medförde att det inte hördes speciellt många tättingar och många änder hade sökt sig in i vasskanterna. Över sjöängen kretsade dock hela tiden skrattmåsar och tofsvipor.

Från Midsommarberget syntes mängder med sothöns, ganska mycket bläsänder och en del krickor, gräsänder, viggar och knipor. Mycket gäss betade på bägge sidor om sjöängen och två tranor gick på åkern vid Skesta hage. I strandkanen mellan Midsommarberget och Byksberget gick fem sädesärlor. Bland de grågäss som betade på Byksberget, fanns också den bläsgås som hållit till i området ett tag. Tre långvingade fåglar som kom in från nordväst vållade en del huvudbry, men visade sig vara gråhägrar som slog till i några björkar vid Stora Ekhammaren.

Det var ganska tomt med småfågel längs sjökanten fram till Grävlingholmen. Efter ett kort stopp där fortsatte vi till Klosterbacken. På vägen kunde vi se 14 enkelbeckasiner dra iväg från Södra maden (några hade dessförinnan setts före Lundbydiket). Sävsparv sjöng men för övrigt var det inte så mycket som hände. Under fikapausen kunde vi kryssa ormvråk, fjällvråk och brun kärrhök (ad. hane). Tre sångsvanar hade landat på Kustasidan, men märkligt nog attackerades de inte av det stationära paret. Det visade sig så småningom antagligen bero på att alla tre var fjolårsungar och alltså ofarliga för sjöängens sångsvanpar.

fikapaus

Månadsrundornas centrala händelse: fikapausen! Foto: H-G Wallentinus.

Vattenståndet är nu högt och både vid Lundbydiket och Lingsbergsdiket gick vattnet över spången och de, som bara hade grova skor hade problem att ta sig över. Framme vid sommarstugemaden stod ytterligare gäss och bland dem upptäcktes två bläsgäss. Ingen av dem var identisk med den gås vi sett på andra sidan, utan dessa var ordentligt svartrandiga på magen. På tillbakavägen tog vi omvägen om Klosterbackens västra sida. Det belönades bl.a. med tre stjärtmesar i sumpbjörkskogen mot Lingsbergsdiket.

Artgenomgången vid Grävlingholmen gav vid handen att vi sett 41 arter under denna förmiddag. Habilt för månadsrundorna, men betydligt färre än på StOF-exkursionen lördagen före, som gynnades av bra väder och en falkögd Svante Söderholm. Förutom de redan nämnda arterna kan nämnas sparvhök, gråtrut, kanadagås (kraftig ökning sedan lördagen) och spelande ängspiplärka. Tillbaka vid Örsta ville många speciellt tacka Ulf Linnell, initiativtagaren till månadsrundorna, som snart flyttar till Linköping.

leden

Leden låg ofta precis i vattenlinjen, ibland under. Foto: H-G Wallentinus.

2007-04-04 Hans-Georg Wallentinus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.