Lördagsexkursion 16 maj 2009

Vårens medlemsexkursion 2009 vid Angarnssjöängen gick av stapeln 16 maj. Traditionsenligt var det samling kl. 7 vid Örsta och vi var 12 deltagare som under Lars Frankenbergs ledning startade vår promenad. Planen var att vi skulle gå runt hela sjöängen. Vädret var vackert men kyligt, vilket gjorde att fågelsången var lite tunn. Första stopp gjordes på Byksberget där de ”vanliga” änderna och vadarna kunde bockas av. Bland änderna kan man så gott som alltid påräkna snatterand och årta här. På vadarefronten dominerade grönbenor och även enstaka brushanar kunde noteras.

Vid Lundbydiket, där vi gjorde nästa uppehåll, kunde Svante (Söderholm), som vi träffade här, meddela att rödstrupiga piplärkor fanns i närheten. Det dröjde inte alltför länge innan en förbiflygande piplärka, genom sitt lockläte, kunde identifieras som ”rödstrup”. Den landade ute på åkern där den snabbt försvann i gräset, viket gjorde att vi inte såg den mer. Observationen blev alltså inte så bra, men de som hört locklätet kunde med gott samvete kryssa denna rara art. Ytterligare en trevlig observation kunde noteras från denna plats. Över skogen i norr sträckte en flock om åtta spovar mot nordost. Med lite noggrann tubspaning fastslogs att det var sex småspovar och två storspovar i flocken. På Södra maden ställdes tubarna upp för en kortare avspaning och tämligen omgående kom en vråk inflygande över Klosterbacken. Den identifierades snabbt som en bivråk och vi kunde sedan under någon minut njuta av hur denna cirklade över maden och visade upp sig mycket pedagogiskt. Då kunde det också fastslås att det rörde sig om en adult hane. Nu började kaffetarmen göra sig påmind och som vanligt intogs ”första frukost” på ”kaffestenen” nedanför Klosterbacken. Efter fikat, som inte stördes av några upphetsande observationer, fortsatte vandringen med en sväng runt berget. Vid den klassiska platsen för orkidén ”Adam och Eva” i hagen kunde vi konstatera att betydligt färre blomstänglar fanns jämfört med tidigare år. Det var dessutom uteslutande den gula varianten som blommade.

På nordsidan om berget hade vi hoppats på grönsångare, men den tycktes inte vara på plats. F.ö. var det här ganska livlig fågelsång, men även gott om mygg. En gärdsmyg, som drog några sångstrofer, blev det mest upphetsande här. Promenaden fortsatte sedan i ganska rask takt utefter nordsidan. Dagens första svarthakedoppingar noterades här av några i gruppen. Men motljuset gjorde att de var svårsedda. Av andra skådare hade vi hört att trastsångaren som nu under två veckor funnits på plats utanför Stora Ekhammaren, kunde höras även denna dag. Det kändes därför viktigt att vi gjorde ett stopp där, så att alla kunde få höra denna stora, men inte alltför välsjungande sångare. Och den var samarbetsvillig om än inte så flitig. Några ”karra karra, kriik” kunde höras utifrån vassen. En uppmärksam deltagare hittade även en rastande svartsnäppa. Det är en art som under våren 2009 varit mycket sparsam i sitt uppträdande vid sjöängen.

Nästa kaffepaus intogs i Skesta hage under mycket njutbara förhållanden. Inte heller här stördes vi av några sensationella fågelobservationer, så det vara bara att slappa i det som nu var nästan sommavärme. Även denna behagliga tillvaro hade sin ände och vi fortsatte förbi ”holk 68”. Detta har nästan blivit ett synonymt begrepp med göktyta. Den häckade här under förra året och har även ofta synts och hörts i år. Under exkursionen i slutet av april sågs göktytan mycket bra då den sysslade med vårstädning av holken. Också nu var han mycket samarbetsvillig och kunde iakttas fint där den satt på holktaket.

Under resterande promenad ned mot spången i nordost, över denna och så småningom upp till Midsommarberget fanns inte särskilt mycket nytt att notera. Svarthakedoppingarna i dammen var det som gladde mest.

På Midsommarberget, dit vi anlände vid ett-tiden, gjordes den traditionella genomgången. Den visade på att 77 arter iakttagits av gruppen denna förmiddag. Några kvardröjande deltagare kunde i efterhand komplettera med två arter, trädgårdssångare och gråsparv. En sammanfattning av exkursionen blir vackert väder, en hyfsad artlista och en fåtalig men mycket trivsam deltagargrupp.

2009-05-30 Stefan Paulin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.