Program 2014

Det finns mer information på startsidan, när det närmar sig.

Månadsrunda. Första onsdagen i varje månad: Rundvandring vid Angarn (eller på annan lokal om det är något intressant på gång) [se program nedan]. Samling vid Angarns naturcentrum Örsta (f.d. Naturum), som regel kl. 07:30. December och januari börjar vi kl. 08:30.

Onsdag 1 januari. Månadsrunda. Samling vid Örsta 08.30. Värd: Gunnar Hesse

Onsdag 5 februari. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Stefan Paulin

Lördag 22 februari. Naturvårdsdag. Mer info. Björn Nordling

Onsdag 5 mars. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Björn Nordling.

Lördag-Söndag 8-9 mars. Uggleexkursion. Mer info. Andreas Viberg.

Torsdag 27 mars. Årsmöte. Mattiasgården, Vallentuna, 19.00.

Onsdag 2 april. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Karin Hendahl.

Lördag 5 april. Exkursion i samarbete med StOF. Samling vid Örsta 07.30.
Värd: Stefan Paulin.

Onsdag 7 maj. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Stefan Paulin.

Lördag 10 maj. ”Big Sit” eller Sittoglo (på svenska). Midsommarberget från 00:00 – 15:00. Värd: Björn Nordling

Söndag 18 maj. Gröna kilarnas dag. Angarnkilen. Kortare guidning av fågelintresserade med info om sjöängen. Gruppstarter vid Örsta kl 09:00-11:00. Arr: Björn Nordling.

Lördag 31 maj. Trollsländeexkursion. Värd: Eric Renman. Alternativ den 1 juni. Mer info senare.

Onsdag 4 juni. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Meddelas senare.

Fredag – lördag, 6-7 juni. Nattsångarexkursion. Samling vid Örsta 21.30
Värd: Hans-Georg Wallentinus.

Onsdag 2 juli. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Carl Johan Ståhlgren.

Lördag 12 juli. Fjärilar och växter. Värdar: Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus.

Onsdag 6 augusti. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd: Stefan Paulin.

Lördag 23 augusti. Trollsländeexkursion med Eric Renman, med alternativ den 24 augusti. Mer info senare.

Onsdag 3 september. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07:30. Värd Karin Hendahl.

Onsdag 1 oktober. Månadsrunda. Samling 07:30. Värd Gunnar Hesse.

Torsdag 2 oktober. ”Innekväll”. Mer info senare på hemsidan.

Lördag 11 oktober. Väddöexkursion. Samling vid Kvarnstugan i Brottby, kl. 06.00. Värd: Carl Johan Ståhlgren. Anmäl dig till Carl Johan på calle.stahlgren@gmail.com eller via hemsidans kontktformulär.

Onsdag 5 november. Månadsrunda. Samling 07:30. Björn Nordling.

Onsdag 3 december. Månadsrunda. Samling 08:30. Stefan Paulin.