Månadsrunda 6 juni 2012

Månadsrundan 6 juni 2012 – gyllingen gäckade!

 

Upplägg av dagens gyllingskådning.
Foto: Björn Nordling

KONTRAORDER! Det blev beskedet för det 35-tal personer, som kom till örstaparkeringen den första onsdagsmorgonen i juni för den traditionsenliga månadsrundan. Där stod nämligen Stefan Paulin, dagens exkursionsledare, och Björn Nordling och meddelade, att sommargyllingen hörts flöjta i Stora Ekhammaren tidigare på morgonen och därför var utgångsplatsen snabbt ändrad till Skesta hage för att om möjligt få lyssna till gyllingens morgonkonsert. Väl framme möttes vi av några skådare, som hört fågeln på nära håll, men som också kunde berätta, att sedan tio-i-sju-snåret, så hade den varit helt tyst. Nåja, sådant besked lät vi oss inte nedslås av utan raskt marscherade vi iväg genom hagen och mot dungen, där den uppehållit sig. Intet är ju som väntans tider, men efter någon timme fick vi ändå inse, att någon repriskonsert inte var inbokad och vi återvände mot Skesta Hage för att ta ett medsolsvarv kring naturreservatet. Helt lottlösa blev vi dock inte under gyllingvakan, då en blå kärrhökshona något oväntat gjorde ett par lovar över sjöängen. Ingen vanlig juniobs här! Dessutom tutade rördrommen lite nu och då och göktytan tytade.

 

Förväntan.
Foto: Björn Nordling

Innan vi travade vidare på allvar var det dock dags för den första kaffestunden och den förgylldes både med medhavd svensk flagga (det var ju nationaldag!) och dito champagne för att fira undertecknads nyligen passerande av den magiska 300-artersgränsen. En flaska för över 30 personer innebar dock, att risken för att en enkelbeckasin skulle bli en dubbelbeckasin var synnerligen liten.

 

Glad 300-kryssare serverade bubbel.
Foto: Björn Nordling

Stärkta av kaffe med dopp, champagne och nationell yra kom vi så i väg och tämligen omgående belönades vi med törnskata och vid Utloppet med grönbena och mindre strandpipare. Vid Hackstakullen kunde Hans-Georg dessutom förevisa en botanisk raritet i form av den mycket oansenliga månlåsbräken. Hur fann han den? Livskryss för många?!

Promenaden fortsatte så längs sydsidan av sjöängen och med ett obligatoriskt stopp på Midsommarberget. Där kunde vi konstatera, att vattennivån stigit efter allt regnande de senaste dagarna och flera and- och rovfåglar kunde räknas. Även skogssnäppa hittades, men backsvala var nog den trevligaste arten med nytt angarnkryss för flera som resultat.

Ny kaffepaus i närheten av Byksberget (fågelskådande tär på krafterna) och sedan vidare mot Grävlingholmen och Broholmen. Däremellan hittade Björn en delvis uppäten hermelin, som nu fångat den vackra och två centimeter långa rödbandade dödgrävarens intresse (skalbagge). Livskryss för många?!

 

Här mötte hermelinen sitt öde några dagar tidigare.
Foto: Björn Nordling

Tillbakamarschen via Klosterbacken och Kustamaden fyllde på med ytterligare några arter, men ingenting, som fick hjärtana att banka lite extra.

Totalt blev det så småningom 70 arter med den blå kärrhöken och backsvalan som dagens höjdare och med sommargyllingen som dess dipp. Lika många obsar som förra året och lite bättre än junigenomsnittet på cirka 66 arter. Här är hela artlistan: Månadsrunda 6 juni.

… och så aurorafjäril, citronfjäril och rapsfjäril!

Gunnar Hesse