Månadsrunda 4 Juli 2012

Månadsrundan 4 juli 2012 – tärna är silver!

Efter en rekordblöt juni var vi nog flera, som såg fram emot denna dag med utlovat solsken och hyfsad värme. SMHI:s löfte hölls och det blev en härlig dag med upp till 20 grader i skuggan och betydligt mer i solen. Dessutom var det i stort sett helt vindstilla.

Tryggve Engdahl samlade ihop de 15 skådarna vid Örsta men meddelade samtidigt, att plikten snart skulle kalla och att Stefan Paulin skulle ta över inom någon timme. Avmarsch mot Hällristningen och Tältholmen, som dock inte bjöd på några större sensationer och därför nådde vi Midsommarberget tämligen raskt.

 

Det eviga regnandet hade naturligtvis satt sina spår i sjöängen och vattentillgången var god, vilket förenklade livet för både fåglar och skådare. Inga direkta pulshöjare här heller utan ”det gamla vanliga” såsom sångsvan, knipa, kricka, vigg (dock lite ovanligare så här års), bläsand, brun kärrhök och några vadararter, bland andra gluttsnäppa och skogssnäppa.

Efter efterlängtat kaffe gick vi så österut under nytt ledarskap (Tryggve hade nu varit tvungen att avvika) och mot Utloppet, som med den ovanligt höga vattennivåns hjälp blivit ett omtyckt tillhåll för både änder och vadare. Snatterand, kricka, ett tiotal grönbenor, mindre strandpipare (som dock endast Stefan hann se), rödbena och några gulärlor.

 

Hackstakullen blev nästa anhalt och då framför allt för att söka av Utloppet ytterligare en gång. Utgången blev dock en annan, då slag i slag dagens två bästa observationer gjordes: bivråk och sedan en sträckande silvertärna! Vad gäller silvertärnan, så blev denna endast den tredje rapporten för året från detta område. Bivråken är något mer ofta sedd, men inte mycket. Stor glädje!

 

Mycket nöjda med dessa obsar gick marschen vidare mot Skesta hage för dagens andra rast och sedan tillbaka mot Hackstakullen dock nu per landsväg förbi Skesta, Seneby och Ådalen. Törnskata, ärtsångare, steglits och svarthätta bjöd denna etapp på.

 

Totalt kunde vi slutligen summera dagen till 68 fågelarter, vilket är julirunderekord och det med råge. 2008 och 2010 hade det tidigare rekordet med 62 arter. De tidigare sex årens genomsnitt ligger på 58. Här kommer hela listan.

Därtill framför allt svartfläckig blåvinge, luktgräsfjäril, kamgräsfjäril, pärlgräsfjäril och ängssmygare på dagfjärilsfronten.

 Gunnar Hesse