Månadsrunda den 7 januari 2015

– vi söker beckasin.

I ett grått morgonljus inleddes 2015 års månadsrundor under Kjell Erikssons värdskap. Vi var 12 – förutom Kjell – deltagare. Ett lätt lager nysnö täckte marken och tunga gråblå moln skyddade oss från klar himmel med sol.

1859Mot Midsommarberget 

Vi började vår runda med stopp vid Midsommarbergets matning. Koltrast, blåmes, talgoxe, gulsparv, nötväcka och större hackspett var som vanligt flitiga matgäster. Svartmes, tofsmes och grönfink observerades. Svårt skådarljus.

Angarnsjöängarna var fortfarande i princip helt isbelagda med lätt snötäcke. Från Midsommarberget sökte vi med tubkikare över hela sjöängen för att få en varfågelobservation. Men icke då.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

I skogen på väg ner till sjöängsstigen hörde vi kungsfågel. Och nere vid tuvtåtelmaden utropades ”Fjällvråk mellan masterna i söder”. Trots intensivt lyssnande ut över vassen lyckades vi inte höra någon skäggmes (rapporterades senast 141220). Kråkor samt  en ensam kaja observeras över Kusta. Utloppet söder om Hackstakullen blir vårt 1:a genomsök efter övervintrande beckasin. Spännande – men ingen beckasin.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ett skådarstopp på Hackstakullens topp  – inget att notera. Vidare till Skesta hage där en gråsiskeflock om ca 150-175 fåglar födosökte i al och ek. En trädkrypare gäckade oss i sitt födosök runt en kraftig ekstam. Två deltagare hörde överflygande stjärtmes.

Vi åt medhavd matsäck samtidigt som vi höll noga kontroll på fågelmatningen. En talgoxe gjorde några trevande försök att sjunga och så gjorde även nötväckorna. Försmak på kommande ”matsäcksmusik”. Entita, nötskrika och pilfink var nya arter för dagen. Några tyckte sig ha hört en domherre, men trots ”eftersök” så var observationen för osäker för att räknas till exkursionsresultatet.

Vårt 2:a försök att hitta beckasin var vid utloppet mellan Lilla och Stora Ekhammaren. Den genomsöktes noga – men ingen beckasin.

1885                                        Utloppet mellan Lilla och Stora Ekhammaren genomsöks

Flera spontana skådarstopp gjordes längs Kustamaden bl a för att söka efter tidigare observerade stenknäckar vid Kusta. Efter utrop om sittande rova på Örstasidan så riktades allas tubar ditåt. Svår att hitta men vi hjälptes åt och alla fick in fågeln i bild.  Trolig fjällvråk (bekräftades senare när fågeln flög iväg).

När vi närmade oss utloppet hitom Lingsbergsdiket manade Kjell oss att vara samlade. Och vi fick också en förklaring – två dagar tidigare hade han stött upp en dvärgbeckasin vid just detta utlopp. (Kjell rapporterar inte i Svalan) Kjell sökte av utloppet noggrant. Men ingen beckasin.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi gav oss inte – tre frivilliga gjorde ett nytt försök. Nu längre ut med stort risktagande för att gå ner sig. Men som synes klarade sig den mest riskbenägna och kom torrskodd på fast mark. Denna januarirunda har vi verkligen prövat sökning efter dvärgbeckasin.

Vi samlades för sedvanlig artgenomgång vid Klosterbacken. Men innan dess ropades varfågeln ut. Den satt i toppen på ett träd på en holme på Åstagärdet.  Då var det bara havsörnen som saknades av våra traditionella januariobservationer. Vi noterade 24 arter vid genomgången dvs 2 arter/deltagare (en deltagare hade tider att passa så från Skesta var vi 12). Att jämföras med 2013 då det var 17 deltagare som tillsammans såg 26 arter (men inte varfågel, fjällvråk eller havsörn).

Vi såg också spår av räv vid Utloppet, hare vid flera ställen och mink på Lingsbergsdikets is.

Tack Kjell för en givande Januarirunda

Text och foto Karin Hendahl förutom bild 1 och 5 som fotades av Rolf Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.