Fjärilar och blommor 14 juli 2012

Fjärilar och blommor – deltagar- och artrekord!

Så var det tredje gången gillt! Nästan trettio personer hade hörsammat kallelsen till årets utflykt med fokus på fjärilar och blommor i Skesta hage den 14 juli. Rekorduppslutning! Av dessa, dvs deltagarna, var glädjande många av yngre årgång. Hans-Georg Wallentinus och undertecknad var dagens ledare.

 

Bild: Exkursionsdeltagre i Skesta hage

Paus i Skesta hage.
Foto: Gunnar Hesse

Sommaren hade ju hittills varit tämligen bedrövlig ur vackert-väder-synvinkel, men denna dag var vi sällsynt lyckosamma: växlande molnighet, svag vind och hyfsad temperatur innebar mycket goda förutsättningar för framgångsrikt fjärilsskådande. Framgångsrika blev vi dessutom verkligen med bland annat hela fem exemplar av den sällsynta svartfläckiga blåvingen.

Ett par timmar tillbringade vi i Skesta hage och då hanns också en kafferast med. Sju av oss begav oss sedan vid tolvsnåret mot Lappdal och gick sedan vidare på skogsvägen mot Jaktstugan och även här var det riktigt bra med dagfjärilar, skalbaggar, andra insekter och växtlighet.

Totalt kunde vi under exkursionen hitta hela sexton olika dagfjärilsarter och därmed slogs fjolårets artrekord, som var femton arter. Förutom ovannämnda blåvinge så hittade vi den likaledes sällsynta bredbrämade bastardsvärmare, den senare längs skogsvägen norr om Lappdal. Denna dagsvärmare har för övrigt aldrig tidigare rapporterats från Angarnssjöängen, åtminstone på Artportalen.

 

Bredbrämad bastardsvärmare, Ängsblåvinge, Fyrbandad blombock och Hummlebagge
Foto: Hans-Georg Wallentinus

Övriga dagfjärilar var: mindre tåtelsmygare, silverblåvinge, violett blåvinge, ljungblåvinge, ängsblåvinge, skogsnätfjäril, älggräspärlemorfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, nässelfjäril, pärlgräsfjäril, kamgräsfjäril, vitgräsfjäril och luktgräsfjäril.

 

Backtimjan i hagen.
Foto: Gunnar Hesse

Bland skalbaggarna märktes bland andra trebandad blombock, fyrbandad blombock, fläckhornad blombock, ängsblombock, tegelbock, purpurlöpare (avliden dessvärre), skogstordyvel och humlebagge.

Olika skinnbaggar, rödfransad björnspinnare och många blomster satte dit pricken över i:et och gjorde dagen mycket lyckad!

Gunnar Hesse