Månadsrunda den 2 december 2015

– i tid. Vad är det?

Det kan vara när man kommer en stund före 07.30 för att få en stund för sig själv och njuta av morgonen och se de sångsvanar de andra kommer att missa.

Det kan också vara när man upptäcker att man är alldeles ensam och att klockan bara är 07.30 och man funderar på, om det är rätt dag.

För andra kan den sociala fågelskådarturen börja redan på parkeringen strax före 08.30.

Fortfarande lite mörkt men vi känner igen varandra ändå. Morsar och berättar vad man sett sen senast. Några konstaterar att det är skönt att vi inte startar förrän halvnio. Det är ju i alla fall december. Det skulle vara alltför mörkt den vanliga tiden. Och då skulle vi inte kunna se gråsparvarna i sin rishög vid volten. Dagens första art.

Ditåt? – eller – hitåt? Idag får Stefan bestämma.

Rundans värd har anmält förhinder. Reservvärden Stefan är inte på plats, så viss ”oro” utbreder sig bland de nästan femton församlade. Hur ska vi nu göra? Kommer han? Innan reservreservvärd hinner diskuteras infinner sig Stefan och drar upp riktlinjerna för dagens runda. Ingen säger emot och drevet är igång. Ett lugnt sådant. Ett stilla tramp på frusen väg döljer inga fågelljud. Det finns inga. Vidare mot Midsommarberget!

Åteln blir vårt hopp. Och fåglarnas. Att se svartmesen strömhopp mellan tall o fröbinge är roligt. Det går undan. Gröna huvuden med kraftiga näbbar sticker upp ur gräset, ständigt tuggande. Grönfinkarna duckar för lågflygande mesar. Mesarnas särling med tofs utmärker sig, med ljud och energi. I bakgrunden nötskriks- och större hackspettslåt.

Det artar sig.

Den ännu tunna artlistan behöver påfyllning. Den isbelagda sjöängen innehåller endast 2 knölsvanar och från Midsommarberget syns inga andra med simfötter. Efter en kort stund (nog mitt kortaste besök på denna knalle) sprider vi oss mellan träden och drar mot fågeltornet. Några pip i det högre registret avslöjar kungsfågel.

 

Det talas om död varfågel. Nu hittas en levande svårhittad högt i björk på andra sidan i Skesta hage. Spejande i solskenet som börjar sprida sig på andra sidan, medan vi fortfarande huttrar lite i frost o skugga. Vi talar också mycket om andra fåglar som borde finnas. Skäggmesar, tallbitar…..Men – vi knallar vidare mot utloppet. ”På vägen” björktrastar i flock, domherres pipande och ingen gärdsmyg. Önskelistan känns längre än artlistan.

Resliga karlar reste raskt rasade resar

Nu kommer värdens stora fråga. Fikar vi på Hackstakullen eller Skesta hage? Efter en del mummel då jag står en bit ifrån, blir det avgjort, till hagens fördel.

Man får inte gå över dämmet största delen av året. Så nu måste vi ju passa på. Man sparar ju så mycket tid. Tiden går i stället åt till att titta på åt vilket håll vattnet rinner. Det ser ut att gå uppströms. Men det är en synvilla. Och fundera på om dämmet verkligen har lagats på bästa sätt. Vidderna kring utloppet ligger öde. Solen sprider nu sin glans även på oss. Djärvt lättande på klädseln har vi nu ett mål. Fikat vid nästa fågelrestaurant.

Uppdämt behov av passage

Många tusenlappar rinner under vintern också här, ner i hungriga fåglars strupar. Några av bidragsgivarna, dvs dagens deltagare, njuter nu av kaffe med olika tillbehör. Flera försök görs här med en fröbinge som inte kräver påfyllning så ofta. Flera – därför fårskallarna till får saboterar den för första gången fyllda fröbehållaren genom att knuffa omkull den med brutet ben som resultat. Nej inte på fåret. Nytt försök gjordes, när inte ett får var i sikte och förmodades vara hemkallade. Men de gömde sig i buskarna och attackerade den nu tomma bingen igen. Även det spjälade benet bröts. Nu försedd med fyra kraftiga obrutna ben och tom, avvaktas fårens vila i sitt vinterhem, före ny påfyllning. Under tiden töms plåtautomaterna med svårighet på sina frön. Blött o kallt väder sätter igen i hålen. (Nu var det här en parentes. Det var mest för att beskriva en fågelmatares vedermödor.)

Även en fikastund i solen har sitt slut. En (1) pilfink och 2 entitor var nog den mest spännande underhållningen. Mot Stora Ekhammaren! En flock domherrar sitter ju högt däruppe. Äntligen syns de tidigare bara hörda.

Framför oss har vi nu den långa sträckan fram till Klosterbacken. Men se. Två steglits, sittandes där de ska på tistlarna. Vi går vidare. ”örn” – ”ÖRN”. en 2k seglar lojt över Kustaåkern med en sväng över isen. Tyvärr inte den kungsörn som sågs häromdan. Men en havsörn, som inte har mycket att hämta på istäckt vatten. En låång obs på fjällvråk i Rökarbacken fördelas på alla genom intrikata positionsangivelser. Vem sa att det ska vara lätt.

Listan växer. Gråsiskor och björktrastar vimlar ju inte direkt. Men de finns. En sväng bakom Klosterbacken ger inte mycket, mest en skogskänsla. Ner mot ortolansparvens hörna och fika nr två för den som har. En god regel är att artgenomgång alltid avbryts av en ny art. En mindre hackspettshona utropas i en björk. När tuben hittats försvinner honan in i en gran. När tuben ändå är igång för hackspettssök, så hamnar även hannen i bild.

Fortsatt noterande avbryts igen av ”GRÅTRUT!” som även ger någon ett livsX.

Vi närmar oss det jämna talet 30, men hoppas på mer.

                 Var-vardå?Till höger i björken-framför en gran-på andra sidan åkern-ganska nära diket – nej jag hittar den inte- nu flög den-titta nu sitter den i stora granen-ni kan inte missa den-pust-fjällvråk

Broholmen, Grävlingholmen och plötsligt är vi vid Lundbydiket. Ännu en transportsträcka. Eftermiddagens förebådade ”sämre” väder drar sig långsamt över oss. Solen bleknar beslöjad. Ormvråken har sin stolpe på Örstaåkern och där sitter den, liksom nu fjällvråken i sitt hörn av Rökarbacken. En sista titt på matningen före hemgång. För några blir det hemgång före matningen och för några tvärtom. Den organiserade delen av rundan upplöses spontant. Men – det finns entusiaster som kan se trolig bofink i silhuett. Det är en evighet mellan byte från handkikare till tub. Känns det som. Finken flög förståss. Mot Byksbergsdungen för förgävessök och mer motion.

Till slut ger också vi upp (man kan ju inte släppa en obestämd fink hur som helst) och går hem med trettioen arten i listan.

Björn Nordling har skrivit. Foto Karin Hendahl utan namn och Roffe Andersson med namn

Se hela artlistan. Klicka och välj datum 2.12

https://www.artportalen.se/TodaysSightings/Observerad/Fåglar/Alla%20arter/Hela%20landet/2077195/Idag/Artgrupp/Systematisk/1

Eller bara arterna

knölsvan

sångsvan

havsörn

ormvråk

fjällvråk

gråtrut

gröngöling

större hackspett

mindre hackspett

koltrast

björktrast

kungsfågel

entita

tofsmes

svartmes

blåmes

talgoxe

nötväcka

varfågel

nötskrika

skata

kaja

kråka

gråsparv

pilfink

grönfink

steglits

grönsiska

gråsiska

domherre

gulsparv