Exkursion Riddersholm den 16 april 2016

– kungligt par

Blir det någon ordning på Kapellskärs hamn? Ständiga ombyggnader och anpassningar efter hur transport- och passagerarmängder ändrar sig. Gränslandet mellan de moderna tekniklandskapet och den vilda? naturen markeras med en sönderkörd väg. En liten skock skådare väntar där på sin ledare. Solen har gått upp. En kall kuling, som förmodligen bara är en sydlig bris, kyler samlingen som väntar på dagens värd. Han rekognoserar. Väl kommen rapporterar Tryggve Engdahl att – Ja det finns fåglar – och räknar upp några av de mer spännande.

640

De som inte omrangerar fordon, drar sig mot bryggan vid Estoniamonumentet. Ett draghål för både vind och fåglar. Ejder. De ser ut att vara många när de ligger tätt ihop. De ser inte ut att ha minskat så i antal. Men ska de sprida sig över stora områden, så blir det glest, för sjuttio ejdrar. Många fler hanar än honor. Obalans?

Alla skådare är nu samlade. Tanken är att följa strandlinjen bort mot Skärholmsgrynnan och finna något som springer på strandkanten. Tex drillsnäppa. Det blev strandskata. Två stycken. Dom är snyggare, där de står i morgonljuset. Spaning ut mot fjärden med några låga skär, avslöjar knölsvan, havstrut, storskarv och storskrake. Dessutom sångsvan. Närmare ligger alfåglar, som sjunger unisont. Också här är det fascinerande med gränslandet. Nu mellan sjö och skog. Bakom oss sjunger taltrastar. Inte som alfåglarna, utan alla har sin upprepande ramsa, på sitt sätt. De har ackompanjemang av mängder av rödhakars kaskader.

Våren visar sig också på marken med blå, vita och gula blommor. Vit- och blåsippor, uppblandade med svalört och vårlök. Inramade av späda ramslöksbestånd. Det ligger i luften. Ramslöksdoften. Det räcker inte för de som måste provsmaka. Ätlig ser däremot inte vätterosen ut att vara, med sin blekrosa, klorofyllfattiga uppenbarelse bland torra höstlöv.

679

Med ögonen på vattnet och öronen i skogen försöker vi täcka in allt. Det blir grå- och kanadagås i flertal och stjärtmes i tvåtal. En skäggdopping på ena sidan udden blir trettio på andra sidan, när vi kommer in i Södersundet. Doppingar är alltid trevliga. Skäggdoppingar ser dessutom roliga ut, med sina parlekar, huvudskakningar och krumbukter. Här mångfaldigat.

Det går snabbt att gå mellan de nuförtiden nästan torrlagda fjärdarna, som ser ut som vassbevuxna svackor mellan betesmarkerna. Fortfarande ljuder fågelsången. På en grantopp låångt bort hittas en järnsparv. Nej det är en blåmes. Järnsparvens upphittare blir ”förnärmad”. Men som så ofta, är det två olika kikarmål. Alla blir överens. Under dagen läggs nya arter till listan. Trädpiplärka och järnsparv. Första eller är det andra frukost, avnjuts i lä och sol.

661

Landskapet ändrar karaktär mellan blötmark, risig hasselskog, smått blommande betesmark och tung barrskog. Hål i marken diskuteras ingående. Grävling djupa hål, älg stora gropar, slarviga gropar vildsvin. Ingen vet egentligen och vi övergår till fågelskådning. Havsörn drar förbi. Rödhakarna hänger med i kören. Nu med nya krafter. Gärdsmygarna är inte sämre, snarare intensivare. En sväng ned till sjön, fyller på listan med vitfågel. Därefter en lättgången promenad genom blandskog. Gransångare? Öron riktas. Andan hålls. Den får godkänt.

Stigen blir nu två bilspår. Barrskogen öppnas upp mot vassomgärdad sjö. Om man kliver upp på det där rastplatsbordet så kanske man ser något över vassen. Vigg! Minst 150 vigg. Vad gör de här? Mitt i skogen. Hela havet väntar ju. Vi fortsätter stigen genom den täta barrskogen bland mossbelupna stenar.

Nya intressanta hål och gropar. Nya intressanta och djupa diskussioner om deras upphov. Nu får vi en saklig redogörelse för grävlingars privatliv. Vad de lämnar efter sig. Exkrementer som biologen kallar det. En liten grop bereds och däri läggs lämningen. Tyvärr glömmer grävlingen att lägga på locket.

111

Samlingen av skådare fortsätter nu genom resten av skogen. Var och en försjunkna i tankar. Grävlingsliv eller är det den egna måltiden som suktar. Skogen öppnar sig. Ljuset är åter och nya fåglar ska upptäckas. Alla stirrar åt samma håll för att titta på lärkor och vipor? Då säger någon försynt, som tittar åt motsatt håll – Där är en kungsörn. Som en ”man” vänder sig alla om. Var? Där flyger, seglar en kungsörn över trädtopparna och slår sig ned – skymt. Suck. Men där kommer den igen! Nej, det är en till. Upphetsningen är total. Bakom oss försöker en löptränande man med hund att passera oss, men får ta diket istället. Men vad gör de i granen? Parar de sig under flytt? De häckar väl inte här? Som vanligt är frågorna bättre än svaren. Ett skymmande björkbestånd inspirerar oss till förflyttning till en liten jordhög med kunglig örnkoll och andra, eller är det tredje frukost intas. Någon hoppas på ett örnmål då en vacker fasan oförskräckt träder in på åkerscenen. Den både låter och exponerar sig då en örn seglar över totalt ointresserad. Men det är ju en havsörn. Liten förvirring uppstår. Några trastar flyger upp. Landar på åker. Ny diskussion. Dubbel eller björk? Helt grå ryggar dubbeltrastar. Grå rygg, bruna vingar björktrast. Någon däremot?

Hittills har vi inte sett någon annan människa på hela dagen. Plötsligt står en kikarförsedd man bredvid oss som också vill titta på örn. Mätta på smörgåsar och örnar vill vi nu se något vanligt. Stenskvätta förväntas sitta på nästa röse. Men det blir ett uppflog med 50 ringduvor. En flygande korp och sittande domherrar. På upploppet mot fordonen prickar vi in simmande krickor.

599

Artgenomgången visar att det blir många fler arter än här uppräknade och en tveksam grönsiska får inte vara med. Nu kommer regnet. Klockan är fjorton.

Björn Nordling

ARTLISTAN

KungsörnNT
Aquila chrysaetos
Riddersholm, Rådmansö, Upl
2 2K+ Förbiflygande  16 apr 2016
kl. 11:55-12:15

Knölsvan
Cygnus olor
Riddersholm, Rådmansö, Upl
3 Adult I par Par i lämplig häckbiotop  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Sångsvan
Cygnus cygnus
Kifjärden, Riddersholm, Rådmansö, Upl
1 ex. Rastande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Grågås
Anser anser
Skärholmsgrynnan, Riddersholm, Rådmansö, Upl
12 ex. Rastande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Kanadagås
Branta canadensis
Skärholmsgrynnan, Riddersholm, Rådmansö, Upl
2 ex. Stationär  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Kricka
Anas crecca
Norrsundet, Riddersholm, Rådmansö, Upl
11 ex. Rastande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Gräsand
Anas platyrhynchos
Riddersholm, Rådmansö, Upl
6 ex. Stationär  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Vigg
Aythya fuligula
Kifjärden, Riddersholm, Rådmansö, Upl
150 ex. Rastande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Knipa
Bucephala clangula
Södersundet, Riddersholm, Rådmansö, Upl
4 ex. Rastande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Storskrake
Mergus merganser
Riddersholm, Rådmansö, Upl
5 I par  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Fasan
Phasianus colchicus
Riddersholm, Rådmansö, Upl
2 Hane Spel/sång  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Skäggdopping
Podiceps cristatus
Södersundet, Riddersholm, Rådmansö, Upl
30 ex. Spel/sång  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Storskarv
Phalacrocorax carbo
Riddersholm, Rådmansö, Upl
15 ex.  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Gråhäger
Ardea cinerea
Riddersholms gård, Riddersholm, Rådmansö, Upl
1 ex. Förbiflygande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

HavsörnNT
Haliaeetus albicilla
Riddersholm, Rådmansö, Upl
2 ex. Förbiflygande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Brun kärrhök
Circus aeruginosus
Kifjärden, Riddersholm, Rådmansö, Upl
1 Hona Förbiflygande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Ormvråk
Buteo buteo
Eknäset, Riddersholm, Rådmansö, Upl
1 ex. Rastande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Sothöna
Fulica atra
Norrsundet, Riddersholm, Rådmansö, Upl
10 ex. Obs i häcktid, lämplig biotop  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Trana
Grus grus
Södersundet, Riddersholm, Rådmansö, Upl
4 ex. Förbiflygande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Strandskata
Haematopus ostralegus
Skärholmsgrynnan, Riddersholm, Rådmansö, Upl
6 ex. Obs i häcktid, lämplig biotop  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Tofsvipa
Vanellus vanellus
Riddersholm, Rådmansö, Upl
10 ex. Obs i häcktid, lämplig biotop  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Enkelbeckasin
Gallinago gallinago
Riddersholm, Rådmansö, Upl
5 ex. Lockläte, övriga läten  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Rödbena
Tringa totanus
Södersundet, Riddersholm, Rådmansö, Upl
1 ex. Födosökande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Skogssnäppa
Tringa ochropus
Södersundet, Riddersholm, Rådmansö, Upl
4 ex.  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Skrattmås
Chroicocephalus ridibundus
Riddersholm, Rådmansö, Upl
10 ex.  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Fiskmås
Larus canus
Riddersholm, Rådmansö, Upl
10 ex.  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

GråtrutVU
Larus argentatus
Riddersholm, Rådmansö, Upl
10 ex.  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Havstrut
Larus marinus
Släpphäll, Riddersholm, Rådmansö, Upl
6 ex. Förbiflygande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Ringduva
Columba palumbus
Riddersholm, Rådmansö, Upl
50 ex. Förbiflygande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

GröngölingNT
Picus viridis
Eknäset, Riddersholm, Rådmansö, Upl
2 ex. Obs i häcktid, lämplig biotop  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Större hackspett
Dendrocopos major
Riddersholm, Rådmansö, Upl
2 ex. Lockläte, övriga läten  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Mindre hackspettNT
Dendrocopos minor
Riddersholm, Rådmansö, Upl
2 ex. Lockläte, övriga läten  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

SånglärkaNT
Alauda arvensis
Riddersholms gård, Riddersholm, Rådmansö, Upl
5 ex. Spel/sång  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Trädpiplärka
Anthus trivialis
Eknäset, Riddersholm, Rådmansö, Upl
1 ex. Spel/sång  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

ÄngspiplärkaNT
Anthus pratensis
Riddersholms gård, Riddersholm, Rådmansö, Upl
30 ex. Förbiflygande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Sädesärla
Motacilla alba
Riddersholm, Rådmansö, Upl
5 ex. Födosökande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Järnsparv
Prunella modularis
Södersundet, Riddersholm, Rådmansö, Upl
2 ex. Spel/sång  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Gärdsmyg
Troglodytes troglodytes
Riddersholm, Rådmansö, Upl
12 ex. Spel/sång  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Rödhake
Erithacus rubecula
Riddersholm, Rådmansö, Upl
20 ex. Spel/sång  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Koltrast
Turdus merula
Riddersholm, Rådmansö, Upl
5 ex.  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Björktrast
Turdus pilaris
Eknäset, Riddersholm, Rådmansö, Upl
4 ex.  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Taltrast
Turdus philomelos
Riddersholm, Rådmansö, Upl
20 ex. Spel/sång  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Dubbeltrast
Turdus viscivorus
Riddersholm, Rådmansö, Upl
3 ex. Födosökande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Gransångare
Phylloscopus collybita
Gunnarsmaren, Riddersholm, Rådmansö, Upl
1 ex. Spel/sång  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

KungsfågelVU
Regulus regulus
Riddersholm, Rådmansö, Upl
10 ex. Spel/sång  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Stjärtmes
Aegithalos caudatus
Skärholmen, Riddersholm, Rådmansö, Upl
2 ex. Födosökande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Svartmes
Periparus ater
Riddersholm, Rådmansö, Upl
5 ex. Spel/sång  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Blåmes
Cyanistes caeruleus
Riddersholm, Rådmansö, Upl
10 ex.  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Talgoxe
Parus major
Riddersholm, Rådmansö, Upl
10 ex.  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Nötväcka
Sitta europaea
Riddersholm, Rådmansö, Upl
15 ex. Lockläte, övriga läten  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Nötskrika
Garrulus glandarius
Riddersholm, Rådmansö, Upl
2 ex. Förbiflygande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Skata
Pica pica
Riddersholm, Rådmansö, Upl
2 ex. Förbiflygande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Kråka
Corvus corone
Riddersholm, Rådmansö, Upl
10 ex. Förbiflygande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Korp
Corvus corax
Riddersholm, Rådmansö, Upl
2 ex. Förbiflygande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

StareVU
Sturnus vulgaris
Riddersholm, Rådmansö, Upl
50 ex.  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Bofink
Fringilla coelebs
Riddersholm, Rådmansö, Upl
20 ex. Spel/sång  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Grönfink
Carduelis chloris
Riddersholm, Rådmansö, Upl
4 ex. Spel/sång  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Steglits
Carduelis carduelis
Skärholmen, Riddersholm, Rådmansö, Upl
3 ex. Födosökande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Domherre
Pyrrhula pyrrhula
Riddersholm, Rådmansö, Upl
1 I par Par i lämplig häckbiotop  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

GulsparvVU
Emberiza citrinella
Riddersholm, Rådmansö, Upl
5 ex. Spel/sång  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

SävsparvVU
Emberiza schoeniclus
Södersundet, Riddersholm, Rådmansö, Upl
2 ex. Spel/sång  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Alfågel
Clangula hyemalis
Släpphäll, Riddersholm, Rådmansö, Upl
5 ex. Rastande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

EjderVU
Somateria mollissima
Släpphäll, Riddersholm, Rådmansö, Upl
70 ex. Rastande  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Rödvingetrast
Turdus iliacus
Riddersholm, Rådmansö, Upl
4 ex. Spel/sång  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00

Rödvingetrast
Turdus iliacus
Norrsundet, Riddersholm, Rådmansö, Upl
Noterad Spel/sång  16 apr 2016
kl. 06:30-14:00