Månadsrunda 5 September 2012

Månadsrunda 5 september 2012 – Sol och friska vindar

Drygt ett 20-tal fågelskådare hade samlats vid Naturrum när septemberrundans värd Björn Nordling hälsade gamla och nya deltagare välkomna och presenterade dagens upplägg. Björn informerade också om vår nya hemsida, kommande samrådsmöte med Länsstyrelsen och att förhandlingar förs vidare angående parkeringen. Arbete pågår att länka gamla exkursionsrapporter till hemsidan och något lösenord behövs inte för att läsa dem.

Det blåste frisk SW vind så vi började vid Midsommarberget där ytterligare nya deltagare anslöt och vi var totalt 28 (30% kvinnor!) En av de sist anlända underströk vikten av att välja till ”Örsta, Vallentuna” inte ”Örsta gård, Vallentuna” i SL:s reseplanering, ett misstag som innebar drygt 1 timmes missad exkursionstid.

På vägen upp till Midsommarberget observerades fyra stolta fjällskivlingar och en handfull champinjoner. Vi var många skådare och det var det tätt mellan tubkikarna.40-talet bläsänder, drygt 40 snatteränder, krickor och gräsänder räknades in, likaså två skedänder och två sothönor. Enbacken bjöd på blåmes och talgoxe men den friska vinden störde även den mest erfarne ornitolog.

Nervägen, NO om Midsommarberget, var bitvis mycket upptrampad av landskapsvårdande nötkreaturen. 28 deltagare sökte säkert fotfäste, skådade efter fågel över/i vassen och buskarna/träden. Några skådade mera och gick mot Utloppet i stället för mot Lundbydiket. Så småningom hann de ifatt oss andra och vi som varit ”oroliga” pratade om nyttan att kunna nå varandra via telefon.

På vägen mot Lundbydiket noterades sånglärkor, starflockar, ett antal buskskvättor förutom flockarna med 100-tals grågäss som kom ner till sjön. Ladusvalor och någon enstaka hussvala svepte över oss. Söder om Lundbydiket och från Grävlingholmen var det bra plats för skådning Solen värmde nu inbjudande och vid Grävlingsholmen passade vi på att njuta medhavd matsäck och fingranska Åstagärdet. Där sågs några flockar med brushanar, småsnäppor, tofsvipor Trots tidigare rapporter om blåhake i området så lyckades vi inte få in någon observation denna septemberrunda

Rast.
Foto: Karin Hendahl

 

Utrop!
Foto: Karin Hendahl

 

Våra månadsrundor tar den tid det tar beroende på vad som händer. De som har tider att passa brukar vända vid Klosterbacken och så var det även denna gång. Den nu något decimerade gruppen, hade en förhållandevis riskfri passage över Lingsbergsdiket (jämför bild från aprilrundan) och skådandet var intensivt.

Foto: Karin Hendahl

Skådarsträckan längs Kustamaden nyttjades för observationer i mindre grupper. Artgenomgång i Skesta hage där bl a en korsspindel deltog

Korsspindel.
Foto: Karin Hendahl

Nästa samlade observation var vid Hackstakullen där en vadare ”stressade” oss i vår artambition. Betydelsen av rätt ljus, rätt vinkel och tub var tydlig när vi slutligen var överens om att objektet var en ensam och uppburrad grönbena.

Svarthätta vid parkeringen.
Foto: Karin Hendahl

På parkeringen strax före 14.00 gjordes exkursionens sista obs en svarthätta (bild). Summerat har vi dokumenterat observationer av 53 fågelarter (septemberrundan 2011 var det 44 arter däribland blåhake), två delikata svamparter stolt fjällskivling och snöbollschampinjon.

 

Text o foto: Karin Hendahl