Månadsrunda den 5 oktober 2016

 – frost i skugga

Strålande höstsol värmde och det var bara en lätt antydan av frost kvar i skuggpartierna. Dagens värd, Björn Nordling, hade uppskattat att vi skulle bli 25-30 deltagare. 28 antecknade sig på listan.

Björn delade ut den nya kartfoldern i tyvek till de medlemmar som inte tidigare fått sitt exemplar. Planen för dagen var sjöängen runt, motsols.

Varfågeln är en säker observation på oktoberrundan och den lät sig villigt beskådas redan från Grillplatsen.

Solrosfältets blomkorgar hade börjat vissna och bjöd på moget solrosfrö. Bofink, gulsparv, grönfink, steglits var några arter som lät sig väl smaka. Bergfinken hördes. Från Midsommarbergets utkiksplats såg vi ut över ganska tomma vattenspeglar. På maden mot Kusta var det en stor flock enkelbeckasiner (20-tal). En havsörn flög över sjöängen och fick upp stora flockar med gräsänder och krickor. En obestämd mink/utter observerades. Mot Skesta hage var det en mycket stor flock duvor, främst ringduvor, men också fyra skogsduvor.

Tättingstudierna fortsatte på Midsommarbergets solsida. Dock var det bara en ny art, större hackspett som kompletterade listan. Täten gick genom skogen ner till sjöängen, men ovetande valde eftertruppen en annan väg. Nere vid sjöängens vägvisare passade vi på att söka skäggmes, tyvärr resultatlöst.

Vart  tog alla andra vägen och var är skäggmesarna?

Framme vid Hackstakullen var tuberna riktade mot en hög altopp. Efter god vägledning lyckades flera se den väl dolda steglitsen. När den väl upptäckts – var det ju inte alls så svårt! Första frukost i solen på Hackstakullen. En ormvråk ropades ut. Satt i skuggan vid Stora Ekhammaren.

Något överraskande noterade vi att en av kvigorna kalvat. Djurägaren kontaktades för säkerhets skull.

enkelbeckasin

Det stora fältet vid Lappdal brukar härbärgera stora flockar gäss men nu var det tomt ,så när som på tre starar på en tråd. En hermelin noterades vid Lilla Ekhammaren. Dubbeltrastar vid Stora Ekhammaren. Ett antal ängspiplärkor var i luften längs Kusta och ute på maden var vi närmare enkelbeckasinflocken.

Sjöängens västra sida var praktfull med naturens höstfärger.

En fjällvråk ryttlade över Byksberget. Vi pausade och hade artgenomgång vid Klosterbacken. drygt 40 arter noterades inklusive gråsparv och pilfink som observerades vid Örjans rishög redan i början på rundan.

Extraturen runt Klosterbacken gav inte heller något tillskott i arter med tanke på dubbeltrastarna. Vid Lundbydiket avslutades den officiella rundan. Men vi får nog räkna den ensamma pratsamma grågåsen vid grinden till dagens noteringar och så även fasanflocken på fyra fåglar vid Örsta.

Tack Björn för en snabb och effektiv runda. Min hälsoapp noterade att vi gick 8,3 km (07.30 till 13.30). 44 arter noterades i protokollet.

Vid pennan och bakom kameran Karin Hendahl