Exkursion med Vallentuna SNF lördag den 22 april

 – samarbete lönar sig

Äntligen lördag. Prognosen lovar aprilväder. Tjugotalet ”esseneffare” från Vallentuna samlas vid vindskydden. Det blåser rakt in i dem och extratröjan kommer till nytta. Dagens värdar från Angarngruppen försöker hålla pappren i styr och presenterar dagens rutt. För att finna lä, drar vi oss mot Tältholmen.

Över skogen årets första fisktärna och via värdens mobil rapport om jorduggla. En spejare vid Lundbydiket ringer. I tuberna följer vi hans försök att få ugglan att visa sig. Och där – åttahundratjuttitre meter bort, flyger den snällt upp på en stolpe. Jordugglan. Snabbt tittarskifte vid tuberna, men – borta.

Hästängarna, nu utan hästar men med dubbeltrastar blir nästa skådeplats. Dikessvala blir skogssnäppa, trädtoppsgnissel blir järnsparv och en toppmes blir en tofsmes. Lyssna, titta och fråga och man blir en bättre skådare. Skogen ner mot sjöängen avslöjar en möjlig trädkrypare och kungsfågel, som man aldrig vet hur många det är.

Midsommarberget är inte nådigt i dagens vind. En snabb överblick (här kan man stå i timmar, så tjugo minuter är snabbt) avslöjar mängder med änder, inte så många gäss och ändå färre vadare. (Klicka på bilderna)

Byksbergsdungen som fått namn av Byksberget i brist på annat, erbjuder klent vindskydd. Vinden verkar vrida sig och sno runt, var man går och drar ibland med sig snöblandat regn. Några enbuskar i dungens västra del håller vinden i någorlunda i schack. Spaningen över Åstaåkrarna avbryts därför snabbt när första fika föreslås.

Bort mot Lundbydiket sitter en vankelmodig varfågel, några stolpar från en stenskvätta. Lika i färgsättning men ända väsensskilda. Varfågeln borde ha dragit norröver vid det här laget. Nu kommer vi närmare de många änderna på vattnet. Brushanar drar runt på åkern, svåra att arta, tills de slår sig ner. Storspovar är lättare.

Efter gång på spång hamnar vi på Grävlingholmen. Enkelbeckasiner gör uppflogsgnäll men ingen vill spela i den hårda vinden. ”Vitfågel” denna inkluderande grupp av måsar, trutar och tärnor, har vi sett en del av efter vägen. Men det är färre skrattmåsar än det borde vara. ”Vitfågel” är också något man kan skrika, när man inte hinner se vad det är och man vill att andra i gruppen också ska se, innan fågeln försvinner.

Rundan bakom Klosterbacken börjar i barrträdens sus, med förväntan på gärdsmygens häftiga sång. Men efter en stund blir det koltrasttumult. Ett himla liv som bara ett par mycket upprörda koltrastar kan åstadkomma. Något irriterar och sitter stilla. Några oförvägna exkursionsdeltagare avancerar upp mot höjden och skrämmer fram en bortflygande ljusfläckig uggleliknande fågel. Kattuggla? Av koltrastar hörs nu inte ett ljud, så nu framför gärdsmygen sitt solonummer med glans.

               

På andra sidan Lingsbergsån, på fallna aspar, finner vi åter anledning att fika. Det är ju sol och nästan lä. Äta och titta på fåglar samtidigt? Det går bra. De flesta har hängt med så här långt. Några var nog inte beredda på det blåsiga vädret och tar sitt fika hemma i värmen. Så här långt har det varit mycket prat om fåglar. Hur, varför och när? Men också berättelser om egna möten med fåglar. Det här blir vändpunkten. Artlistan blir facit på vad vi sett. Det blir ett sjuttiotal, som kan bli fler på hemvägen. Ett bra resultat.

Här skiljs vägarna åt. Men vad är det? Något litet springer ogenerat i gräset framför oss. En vattensork. Exkursionsdeltagarna drar sig hemåt och ser några arter till. Författaren fortsätter runt sjöängen och hänger in tidigare missad rördrom.

 

En givande dag i bra och trevligt samarbete med SNF Vallentuna.

Björn Nordling Foto Roffe Andersson

Det här såg vi:
björktrast
blåmes
bläsand
bläsgås
bofink
brun kärrhök
brunand
brushane
dubbeltrast
enkelbeckasin
fasan
fiskgjuse
fiskmås
fisktärna
fjällvråk
grågås
gråtrut
gräsand
grönfink
gröngöling
grönsiska
gulsparv
gärdsmyg
havstrut
havsörn
järnsparv
kaja
kanadagås
knipa
koltrast
korp
kricka
kråka
kungsfågel
mindre strandpipare
nötväcka
ormvråk
ringduva
rödhake
rödvingetrast
rördrom
salskrake
silltrut
skata
skedand
skogsduva
skogssnäppa
skrattmås
snatterand
sothöna
stare
steglits
stenskvätta
storspov
större hackspett
svartmes
sånglärka
sångsvan
sädesärla
sädgås
sävsparv
jorduggla
talgoxe
taltrast
tamduva
tofsmes
tofsvipa
tornfalk
trana
trädkrypare
varfågel
vigg
ängspiplärka