FÅGELSKÅDNINGENS DAG söndagen den 7 maj 2017

Angarngruppens gulvästade värdar ”Din värd i fågelvärlden”  hade en jämn tillströmning av besökare å Fågelskådningens dag.  Alla åldersgrupper var representerade och mycket intresserade av att få ta del av och diskutera fågelskådningen vid sjöängen. Flera hade börjat förbereda sig för ett mer aktivt skådande och tog nu vara på tillfället. Bollade sina funderingar; om utrustning, artbestämning, vilken tid är bäst att vara ute på dygnet, året, etc. Inte minst betydelsen av att ha varma och vindtäta kläder. När och var det är bästa att skåda runt Angarnssjöängen beror på årstid och då är våra exkursionsrapporter helt suveräna som kunskapskälla. Vi rekommenderar besökare att gå in på vår hemsida flik Arkiv/Exkursionsrapporter föregående år.

Tillämpad fågelskådning där besökarna fick komma närmare fåglarna genom tubkikarens hjälp uppskattades. Att se kricka, bläsand och skedand genom tubkikare gav ytterligare dimensioner. Brun kärrhök var vår fokusart eftersom tre-fyra stycken var flitigt överflygande över vassarna.

Fågelskådningens dag är ett årligt återkommande evenemang och gemensam för hela landet. I år hade Angarngruppen  samordnat engagemang så att det också presenterades som ett program inom Gröna Kilarna och besökarna försågs med  foldern ”Samverkan de gröna kilarna” (Angarnkilen, Rösjökilen och Bogesundskilen). I stället för Angarngruppens kartfolder så fick vi referera till hemsidan.

Peter från Friluftsfrämjandets ungdomssektion besökte oss i sällskap av några av sina unga adapter plus en vuxen.  Vi fokuserade på brun kärrhök, kricka, bläsand och skedand. Tyvärr inga brushanar i bild. Barnen stod på bänken och testade tubkikaren. Sedan till Midsommarbergets lä för medhavd picknick.

Det besökarna kunde se:

tornseglare, hussvala, ladusvala

grönbenor, många brushanar (visade sig ett fåtal gånger när vi hade besökare)

skedand, stjärtand, svartsnäppa, överflygande, gluttsnäppa, överflygande

ljungpipare, ca 30 talet fågel, sträck mot norr

minst 4 bruna kärrhökar, sångsvan, tranpar, gulärla, kaja

Stefan Paulin var inte heller ledig denna dag, som värd för exkursion med Östra Byle Byalag.

Värdar för Fågelskådningens dag var Karin Hendahl (text) och Gunnar Hesse.