Kommunen i naturen

Extra stimulerande miljö (ur Angarngruppens perspektiv) fick Vallentuna kommuns Gatu- och Parkkontor uppleva när de hade ett förlängt avdelningsmöte vid Angarnssjöängen. I det dagliga arbetet med planering av Vallentunas infrastruktur och exploatering av bostäder och industri, är det en fördel om ansvariga också får en inblick i Angarnssjöängens naturreservat. Dess historia från forntid till nutid och de natur- och kulturhistoriska värdena.  Hans-Georg Wallentinus presenterade bakgrunden till Angarnssjöängens naturreservat och Angarngruppen (50:års jubileum 2018) samt dagslägets problem med vattennivåer och igenväxning samt Länsstyrelsens planer på lösning.

Hans-Georg berättade också om vad analyserna på de vattenprover som Angarngruppen genomfört hittills visat. Utförlig rapport kommer senare. Besökarna fick en kort introduktion till Angarngruppens verksamhet av Karin Hendahl som också delade ut foldern Angarnssjöängen (kartan) och Fåglar i Angarnssjöängen, en artförteckning.

En promenad till Midsommarberget och lite prövapå-skådning hanns också med, innan det var dags att återvända till kontoret. Avdelningschef  Johan Carselind framförde gruppens stora tack.

/ Karin Hendahltext o foto