SittoGlo lördag den 13 maj 2017

– bara sitta o glo – och lyssna förståss

Sedan ett antal år tillbaka har vi under en lördag i första delen av maj genomfört en aktivitet som vi kallar Sitt-o-glo. Aktiviteten innebär att vi finns på Midsommarberget från kl 00:00 till en tidpunkt varierande mellan kl 12 och kl 15.

Vi var fem personer som startade vid midnatt detta år. Någon avvek efter ett par timmar men flera kom till framåt morgonen och förmiddagen. Dessutom kom ett antal tillfälliga besökare förbi och tog del av aktivitetens resultat.

Natten inleddes med klart väder, hyfsad temperatur och fullmåne. Men vartefter timmarna framskred, sjönk ’kvicksilvret’ och som lägst var det några minusgrader med bla tidvis lite frost på kikaroptiken. Det krävdes flera små joggingturer för att hålla acceptabel värme i kroppen. Men så kom solen och började tina upp oss och livsandarna återvände.

Som vanligt noterades varje ny art med sitt klockslag och vid varje heltimme jämfördes aktuella siffror med tidigare års motsvarande. Årets siffror låg generellt över medelvärdena från tidigare år men någon toppnotering nåddes aldrig. Dagens sista art, nr 87, noterades redan kl 10:45 och under de efterföljande timmarna fram till avslutet kl 13, tillkom inget nytt. Med 87 arter hamnar årets resultat på delad 3.e plats bland de åtta år som denna aktivitet genomförts.

Den stora sensationen i artlistan var ejder. Den har aldrig hittills noterats vid Angarnssjöängen och blev alltså en helt ny angarnart (nr 262). Dessutom kunde knölsvan, som aldrig tidigare observerats under Sitt-o-glo, protokollföras. Nedan följer hela artlistan i observationsordning.

Tid     Nr Art
00:00 1 vattenrall
00:00 2 rördrom
00:00 3 sävsångare
00:00 4 sothöna
00:01 5 grågås
00:03 6 tofsvipa
00:05 7 grönbena
00:07 8 gräsand
00:09 9 bläsand
00:12 10 rörhöna
00:23 11 kanadagås
00:26 12 skrattmås
00:57 13 trana
01:10 14 knipa
01:16 15 smådopping
02:07 16 sävsparv
02:11 17 enkelbeckasin
02:22 18 kricka
02:24 19 skogssnäppa
02:40 20 ljungpipare
02:43 21 rödhake
02:51 22 kattuggla
02:56 23 koltrast
02:59 24 taltrast
03:05 25 fasan
03:06 26 ringduva
03:08 27 sångsvan
03:18 28 gulsparv
03:21 29 skedand
03:40 30 talgoxe
03:46 31 blåmes
03:52 32 bofink
03:53 33 stare
03:54 34 stjärtand
04:06 35 brushane
04:08 36 steglits
04:09 37 lövsångare
04:10 38 kråka
04:11 39 gök
04:12 40 kaja
04:15 41 skata
04:21 42 snatterand
04:21 43 vigg
04:25 44 sädesärla
04:31 45 stenskvätta
04:31 46 fiskmås
04:31 47 svartvit flugsnappare
04:45 48 hämpling
04:51 49 häger
04:53 50 gulärla
04:53 51 brun kärrhök
04:55 52 vitkindad gås
04:57 53 silltrut
04:58 54 ladusvala
05:00 55 svarthätta
05:09 56 grönsångare
05:12 57 gråtrut
05:25 58 nötskrika
05:25 59 större hackspett
05:27 60 grönfink
05:34 61 björktrast
05:45 62 skogsduva
05:46 63 sånglärka
06:24 64 dubbeltrast
06:32 65 tamduva
06:37 66 gröngöling
06:44 67 ängspiplärka
06:49 68 pilfink
06:59 69 grönsiska
07:10 70 tornseglare
07:20 71 storskarv
07:47 72 hussvala
08:03 73 havsörn
08:07 74 knölsvan
08:18 75 mosnäppa
08:20 76 ormvråk
08:21 77 korp
08:30 78 ejder
08:32 79 ärtsångare
08:41 80 skäggmes
09:05 81 sparvhök
09:08 82 nötväcka
09:24 83 fiskgjuse
09:35 84 lärkfalk
09:55 85 mindre strandpipare
10:18 86 tornfalk
10:45 87 trädpiplärka