Sitt-å-glo söndag den 10 september 2017

 – regn och blåst men många fågelexemplar

Jag hade lite tufft utlovat bevakning från Byksberget från kl. 05. Men då regnade det en hel del och när regnet avtog framåt halv sex blåste det istället upp en frisk bris från sydsydväst. Inte speciellt gynnsamt väder för att plocka in flyttande tättingar alltså, vilket var mitt mål för dagen.

Efter att Stefan Paulin och Mattias Ödevidh gjort en kort runda upp på Midsommarberget och konstaterat att det blåste alltför kraftigt, gick vi ut till Byksbergsdungens nordöstra hörn, där det var förvånansvärt vindstilla, trots att vinden periodvis slet i björkarnas grenar ovanför oss.

Innan det blivit ljust hade jag kryssat av grågås, gråhäger, enkelbeckasin, kricka och några arter till. Väl utkomna till Byksbergsdungen kunde vi se att det var fullt med ladusvalor över sjöängen. Vi uppskattade det till ca 400 fåglar, men under dagen anslöt än fler och slutsiffran landade på över 1,000 fåglar. En mäktig myggsvärm! Till och med en sen tornseglare delade luftrum med svalorna ett tag.

Redan tidigt var det oro i grågåsleden och vi misstänkte starkt havsörn, utan att se någon. Det här upprepades ett antal gånger under morgonen och förmiddagen i samband med att någon av de havsörnar som fanns i området gjorde en runda över den nästan torrlagda sjöängen. Antalet grågäss uppskattades till över 2,000. Den leucistiska grågås som setts under månadsrundan onsdagen före var fortfarande kvar och sågs några gånger under uppflogen.

Precis som den föregående onsdagen var många brushanar kvar och dessutom anlände flera stora flockar med tofsvipa, antagligen tillsammans minst 400 exemplar under förmiddagen. De och brushanarna var ofta på vingen när örnarna passerade.

På andfronten var det kul att se en liten flock stjärtänder som drog omkring i samband med uppflogen. Även kricka och gräsand sågs dra omkring. En ensam storskrake sträckte mot sydväst under förmiddagen.

Flera av deltagarna saknade nötkråka på Angarnslistan, så tubarna var ofta riktade mot skogskanterna i väster och nordväst. Men vi fick nöja oss med nötskrika den här gången. Korpar sågs då och då, liksom kråka, skata och några kajor. Ringduvor drog omkring ganska rikligt och någon skogsduva passerade också.

Framåt förmiddagen, efter kl. 10, började molntäcket skingras och genast började rovfåglar skymta både här och där. Mest ormvråk, förstås – kanske omkring tio stycken, men inget sträck. Tre duvhökar och ungefär lika många sparvhökar, ett par lärkfalkar, en tornfalk och tre havsörnar av olika ålder, förslagsvis 1K, 2K+ och adult kunde räknas in. Inga kärrhökar eller pilgrimsfalkar dock.

På grund av vinden blev det inte så mycket tättingar – locklätena försvann nog delvis i vinden. Rätt många sävsparvar syntes och hördes utifrån sjöängen, ett antal sädesärlor sträckte, en stenskvätta var kvar på Byksberget. Antagligen missade vi upp till tre rödstrupiga piplärkor eftersom de inte lät något (kanske maskerat av vinden – Erik Koppe såg två vid Lundbydiket strax efter att två obestämda piplärkor passerat oss). Ingen blåhake heller (men två ex hade Erik sett vid Lundbydiket). Erik hade också sett några sävsångare nedanför Midsommarberget. Dagens vanligaste tättingart var steglits. Det fanns en flock som flög omkring i närheten och den växte hela förmiddagen i antal och landade väl på omkring 60 exemplar under sena förmiddagen. Även en medelstor hämplingflock i samma träd.

Vi blåste av sitt-å-glo strax före kl. 12. Då hade vi prickat av 42 arter, vilket får betraktas som bra mot bakgrund av det väder vi hade tidigt på morgonen.

Hans-Georg Wallentinus var värd för dagen och skrev också den här rapporten, medan Stefan Paulin skötte protokollet. Artbestämningarna hjälptes vi åt med, förståss.