Naturvårdsdag lördag den 18 november 2017

 – i valet och skvalet

En engagerad naturvårdare rädes icke rusk och regn. Prognoserna divergerade kraftigt mellan väderprofetsiorna. Avskräcktes kanske de mer lagom intresserade? Sex elftedelar av styrelsen kom till Örsta. Delade upp sig på två gånger tre, med var sin stege och anteckningsbok. Hälften till Rökarbacken och resten mot Tältholmen. En tre-grupp till och Skesta hage också hade varit klar. Regnet hängde i luften och föll då och då ner och gjorde livet surt för holkresultatantecknaren med sin blöta bok. 90-talet holkar genomskådades på sitt innehåll. Tidigare skogsgallring skördade även holkar, som nu ersatts till en del under året. De har inte hunnit utnyttjas. Grupperna möttes så småningom vid Midsommarberget, fikade och jobbade sen parallellt mot Asphagen. (Klicka på bilderna.)

           
Öppna                                 Ta ut                                      Analysera

Mesar och svartvit flugsnappare är de vanligaste häckarna. De flesta holkarna är anpassade så. I övrigt starar i lite större holkar. Glädjande är att många holkar används för övernattning. Underlättar överlevnaden vid kalla nätter.

           
Häckning och övernattning  Blöta anteckningar               Talgoxunge med otur

Fortsättning följer. Avslutande arbete i Skesta hage. (Publ. 2017-11-21)     Delar ur lördagens båda lag – tre stycken, tog sig till Skesta hage och St Ekhammaren påföljande tisdag. Alla holkar besiktades med några få undantag.

 

Text o foto 2-7 Björn Nordling. Foto 1 Mattias Ödevidh