Sitt-o-glo vid Byksbergsdungen lördag den 22 september 2018

 – värsta vinden

För andra året genomfördes en Sitt-o-glo-skådning under senare delen av september. Aktiviteten har ersatt det som kallades Tipp-x, vilket ägt rum under några år tidigare.

Väderförutsättningarna inför årets aktivitet var inte så positiva. Hård vind från sydväst förväntades. Men för att motverka detta, placerade vi oss på den lilla platån på Byksbergsdungens NO-del. Det var för övrigt där vi stod även förra året. Och dungen skyddade oss väl mot den värsta vinden. Ett par lätta regnskurar under morgonen störde en del men frampå förmiddagen klarnade det upp och vi fick en del värmande sol.

Inför dagen befarades att det skulle bli ett klent utbyte av arter pga vinden. Men så dåligt blev det inte. Listan omfattade till slut 36 arter och det var ett riktigt skapligt sträck av flera arter. Höjdpunkten under förmiddagen var en fin observation av pilgrimsfalk, som passerade rakt över oss på hyfsat låg höjd. Hela listan efter tidpunkt då respektive art noterades första gången, ses nedan.

Totalt besöktes aktiviteten under någon del av förmiddagen av totalt fem personer.

Stefan Paulin värd och skribent

Tid Nr Art
06:14 1 Ormvråk
06:20 2 Kråka
06:25 3 Korp
06:31 4 Ringduva
06:37 5 Brun kärrhök
06:49 6 Ängspiplärka
06:46 7 Steglits
06:50 8 Grågås
06:50 9 Skogsduva
06:52 10 Grönfink
06:57 11 Enkelbeckasin
07:05 12 Talgoxe
07:03 13 Bofink
07:08 14 Tornfalk
07:24 15 Fiskgjuse
07:38 16 Ladusvala
07:55 17 Gråhäger
08:03 18 Blåmes
08:05 19 Kaja
08:05 20 Sävsparv
08:12 21 Sparvhök
08:26 22 Stenskvätta
08:40 23 Bläsand
08:50 24 Sångsvan
09:15 25 Stare
09:24 26 Bergfink
09:39 27 Sånglärka
10:02 28 Fiskmås
10:02 29 Nötväcka
10:10 30 Havsörn
10:19 31 Sädesärla
10:45 32 Grönsiska
10:49 33 Pilgrimsfalk
11:05 34 Hämpling
11:38 35 Tofsvipa
11:55 36 Silltrut