Kort om Angarnssjöängen

Angarnssjöängens naturreservat – en introduktion

Skesta_hage-20100303
Skesta hage – på väg till fågelmatningen Foto: Björn Nordling

Under menyn Om Angarnssjöängen hittar du undermenyer och kartor, med mycket information om Angarnssjöängens naturreservat och områdena runt omkring.

Stigar och leder. Det finns en 6,5 km vandringsled runt sjöängen. Från Örsta och runt blir det nästan 9 km. Trots extrema högvatten (främst i april) kan man numer ta sig runt relativt torrskodd. Vattenståndet följs varje månad. Se menyn. Bänkar är utplacerade på Midsommarberget, Byksberget, Skesta hage och Klosterbacken.

Angarnssjöängens naturreservat – ordningsföreskrifter.

Hundar, hästar och betesdjur. Tänk på, att hund alltid måste hållas kopplad. Stora delar av stranden och intilliggande skog betas från vår till höst, så glöm inte att stänga efter dig om du passerar en grind eller annan genomgång. Ofta är stängslingen gjord med elstängsel. Normalt är kobesättningarna lugna och ägnar sig helt åt bete, men när kalvarna är små, är korna vaksamma och man ska undvika att gå nära. Se Djurhållning.

Här är det är tillåtet att rida. Se karta. Under vintermånaderna är ridningen inte lika begränsad.

Tillträdesförbud. Under en stor del av året är det tillträdesförbud till det fågelskyddsområde som är en del i naturreservatet. Du får inte gå ut i vattnet, men stå på strandkanten. Gränsen markeras med låga pinnar med gula skyltar. Du får heller inte gå över dämmet vid utloppet, utan fortsätt ytterligare hundra meter, till gångbron över utloppet. Mer om naturskydd.

Tältning är tillåten på den s.k. ”Tältholmen” som ligger mellan hällristningen och Midsommarberget. Rastplats med vindskydd och eldstad finns nedanför Angarns f.d. Naturum i Örsta.

Toalett finns på baksidan av f.d. ”Naturum” i Örsta.

Dricksvatten. Kranvattnet på toaletten är otjänligt som dricksvatten pga förorening. Även som kokat.

För rörelsehindrade. Handikappanpassad toalett finns på baksidan av f.d. ”Naturum”. Rörelsehindrade har tillåtelse att ta bil med handikapptillstånd ned till en markerad parkering vid Midsommarberget. Grusad väg och stig till observationsplatsen på Byksberget, där det finns bänkar. När det är torrt i markerna går det också att ta rullstol från parkeringen ned genom Skesta hage.

Angarnssjöängen ingår i Åkerströmmens avrinningsområde. En presentation av Storstockholms största landsbygds- och skogsälv finns i menyn.

/Björn Nordling