Kartor över Skesta hage

Kartorna hämtade från Lantmäteriet – Mina kartor

Skesta hage

Bergodalkarta Flygbild ca 1960 Flygbild ca 1975Flygbild ca 2020
/Sammanställt Björn Nordling