Arkiv

OM ARKIVET, nederst på sidan.

Sök efter ett inlägg. Skriv ”inlägg” i sökrutan. Tryck Enter . Alla inlägg visas sorterade efter månad och år.  

Sök efter en sida. Skriv ”sidor” i sökrutan. Tryck Enter . Alla sidor visas sorterade efter månad och år.

 

Aktivitetsrapporter med statistik

Angarngruppens Informationsblad – RALLEN.

Angarngruppen och Angarnssjöängen i Vallentuna bildarkiv

Angarnåret 2002

Artrallyn 2014; 2018; 2019

Bibliografi publikationer om Angarngruppen och sjöängen 1935 – 2018

Bioblitz

Föredrag

Inventeringar

Kurser

Lyssna på Angarn. Ljudinspelningar.

Meddelanden från Angarngruppen

Månadens bild

Naturstig vid Angarn 1990

Observationer – Artning– Statistik– Inventeringar Rapporter, sammanställningar

Ortolanprojektet   2014; 2015; 2016

Program från 2013 och senare

Påverkan på djur och växter av vägbyggnad och trafik. Del 1 Djur och växtliv i Römossen-Långmossen-området i Vallentuna kommun inför nydragning av väg E3

Vägars effekter på fågelliv och klövvilt. Miljökonsekvenser av byggande och användning av E3/E18 i Vallentuna kommun

RALLEN – Angarngruppens Informationsblad.

Restaureringsarbeten löpande information

Restaurering 1993

Rävarna i Angarnssjöängen

Styrelseledamöter genom tiderna 1969 –

Svartfläckig blåvinge.  Är det en viktig art? Läs mer om fjärilens komplicerade liv.

Vallentuna bildarkiv med bilder från Angarn

Vattenstånd, om vattenregleringen

Veckans fotograf

Visst kan vi undvika miljötabbar Fof 1988 HGW

Vår historia och Angarnsjöängens

Snart 50 år med Angarngruppen (2015) En utställning

Årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser

Årets miljöhjältar 2018 Angarngruppen


OM ARKIVET

Under Arkiv i menyn, finns äldre material. Om Angarngruppens tillkomst och historia. Bibliografier om sjöängen. Program, projekt och vattenståndsdata. Inskannade dokument. En del från den gamla ”angarngruppen.se”

Aktivitetsrapporter från 2002 och framåt, rikt illustrerade med skådare, miljöer och foto på djur och växter finns också här.

Vissa sidor kan innehålla brutna länkar, saknade bilder och vissa redigeringsmissar pga att sidan har gjorts om manuellt från den gamla hemsidan.

Angarngruppen förvarar  fysiska dokument (dokument i pärmar) i Vallentuna Folkrörelsearkiv

Webbplatsens innehåll ligger på webbhotellet One.com och Google Drive