Lyssna på Angarn

LJUDET är från skog och sjöäng runt Angarnssjöängen. DU HÖR blåmes, bofink, groda, grågås, gräsand, grönbena, grönfink, grönsiska, grönsångare, humla, kaja, kanadagås, koltrast, lövsångare, mindre strandpipare, nötväcka, rördrom, skedand, skogssnäppa, skrattmås, småfläckig  sumphöna, sothöna, stare, steglits, svartvit flugsnappare, svarthätta, sånglärka, sångsvan, sävsparv, sävsångare, talgoxe, tofsvipa, trädgårdssångare, trädpiplärka, trädlärka, törnsångare och vattenrall.

Grävlingholmen. En kör av grågås, vattenrall, skrattmås, sångsvan, rördrom, småfl. sumphöna, skogssnäppa, m. strandpipare, grönbena, skedand, tofsvipa, kanadagås, gräsand  och groda.  Bild o ljud 2021-05-13 22:15. Inspelare ZOOMH2n

/Björn Nordling


Fåglar och andra ljud

Sothöna. Sent på kvällen under tidig vår, kan man få höra ett klagande läte högt uppe i luften. Rosenberg beskriver det så här: ”Om vårnätterna ljuder ofta från enstaka, högt uppe i luften kringirrande sothöns ett jämrande p ä v p ä-ä ä v, vilket undan för undan väcker upp liksom protesterande kackelkörer bland sothönsparen nere i vassarna. Sannolikt är det fråga om övertaliga hanar, som söka hona eller revir.” Stereo, april 1975.

Rördrom och rörhöna i april 1975. Rördrommen tutar i början och slutet. Däremellan hörs rörhönans ilskna tjattrande. Allt mot en bakgrund av sothöns. Bortom fågeltornet. Stereo.

Kattuggla  i april 1975. Kattugglehonan sitter i skogskanten norr om fågeltornet och ”klävittar” och hanen svarar från Kusta. Sothönsen låter höra olika läten. Stereo.

Åkergrodor håller konsert bortom fågeltornet i april 1975. Spelet kan ibland låta som skallen från avlägsna hundspann, eller som en rad ”plopp” om man är nära. I bakgrunden hörs (förutom en personbil på vägen mellan Lingsberg och Seneby) sothöna, rörhöna, gräsand och (mycket avlägset) kattugglan på Kusta. Stereo.

Skrattmåskolonin mellan Skesta hage och fågeltornet i maj 1975. Stereo.

Vadare m.m. Byksberget 8 juli 2003. Förutom olika vadare hörs i bakgrunden då och då vassångare. Mono.

Dvärgsumphöna 3 juli 2003 vid Sommarstugeområdet. Mono. Ljudanalys.

Angarn är en bullrig plats, det märker man snart om man tar med sig en bandspelare ut i naturreservatet. Men det blir kanske någon lucka mellan långtradare, bussar, jetplan, eller bygdens unga som drar omkring i gamla Amazoner.Det är främst inspelningar som gjordes i mitten av 1970-talet, då det fortfarande var lite mer begränsat med bilar och flygplan. Jag använde mig av en Uher 4200 Report Stereo IC (rullbandspelare), med två Sennheiser-mikrofoner utan parabol. Inspelningarna är ”tvättade” i datorprogrammet ’Cool Edit Pro 1.2a’.

/Text och inspelningar  Hans-Georg Wallentinus