Lyssna på Angarn

Grävlingholmen. En kör av grågås, vattenrall, skrattmås, sångsvan, rördrom, småfl. sumphöna, skogssnäppa, m. strandpipare, grönbena, skedand, tofsvipa, kanadagås, gräsand  och groda.  Bild o ljud 2021-05-13 22:15. Inspelare ZOOMH2n Björn Nordling


Fåglar och andra ljud

Sothöna. Sent på kvällen under tidig vår, kan man få höra ett klagande läte högt uppe i luften. Rosenberg beskriver det så här: ”Om vårnätterna ljuder ofta från enstaka, högt uppe i luften kringirrande sothöns ett jämrande p ä v p ä-ä ä v, vilket undan för undan väcker upp liksom protesterande kackelkörer bland sothönsparen nere i vassarna. Sannolikt är det fråga om övertaliga hanar, som söka hona eller revir.” Stereo, april 1975.

Rördrom och rörhöna i april 1975. Rördrommen tutar i början och slutet. Däremellan hörs rörhönans ilskna tjattrande. Allt mot en bakgrund av sothöns. Bortom fågeltornet. Stereo.

Kattuggla  i april 1975. Kattugglehonan sitter i skogskanten norr om fågeltornet och ”klävittar” och hanen svarar från Kusta. Sothönsen låter höra olika läten. Stereo.

Åkergrodor håller konsert bortom fågeltornet i april 1975. Spelet kan ibland låta som skallen från avlägsna hundspann, eller som en rad ”plopp” om man är nära. I bakgrunden hörs (förutom en personbil på vägen mellan Lingsberg och Seneby) sothöna, rörhöna, gräsand och (mycket avlägset) kattugglan på Kusta. Stereo.

Skrattmåskolonin mellan Skesta hage och fågeltornet i maj 1975. Stereo.

Vadare m.m. Byksberget 8 juli 2003. Förutom olika vadare hörs i bakgrunden då och då vassångare. Mono.

Dvärgsumphöna 3 juli 2003 vid Sommarstugeområdet. Mono.

Angarn är en bullrig plats, det märker man snart om man tar med sig en bandspelare ut i naturreservatet. Men det blir kanske någon lucka mellan långtradare, bussar, jetplan, eller bygdens unga som drar omkring i gamla Amazoner.Det är främst inspelningar som gjordes i mitten av 1970-talet, då det fortfarande var lite mer begränsat med bilar och flygplan. Jag använde mig av en Uher 4200 Report Stereo IC (rullbandspelare), med två Sennheiser-mikrofoner utan parabol. Inspelningarna är ”tvättade” i datorprogrammet ’Cool Edit Pro 1.2a’. Text och inspelningar  Hans-Georg Wallentinus