ARTRALLYN

ARTRALLY VID ANGARNSSJÖÄNGEN 2019

Resultat                            Regler

Resultat kv 1                     Kvartalets-höjdare-kv1

Resultat kv 2                     Kvartalets-höjdare-kv2

Resultat kv 3                     Kvartalets-höjdare-kv3

Resultat kv 4                     Kvartalets-höjdare-kv4

Ställning Artrallyt 2019 totalt efter kv4


ARTRALLY VID ANGARNSSJÖÄNGEN jubileumsåret 2018

Resultat                                  Regler

Slutrapport kv 1                       Kvartalets-höjdare-kv1

Slutrapport kv 2                       Kvartalets-höjdare-kv2

Slutrapport kv 3                       Kvartalets-höjdare-kv3

Slutrapport kv 4                       Kvartalets-höjdare-kv4

Slutrapport året 2018


ARTRALLY VID ANGARNSSJÖÄNGEN 2014

Presentation regler och resultat