Vår historia

Angarnssjöängens historia är också Angarngruppens

5881Vallentuna kulturhus utställning ”I tid och rum – tre arkiv berättar”, från november 2013, lever nu vidare på vår hemsida. Tack vare Vallentunas folkrörelsearkiv och Vallentuna bildarkiv, kan vi här visa de dokument och bilder som arkiven tagit fram. Kartor, motioner, brev, protokoll och beslut från olika nämnder och Angarngruppen, visar ett planerat samhälles uppgång och fall och naturens seger, om man spetsar till det något. Handlingarna visar också hur Angarngruppen kom till. (Klicka på blå text för att läsa vidare och på bilder för att få större.) Foto Rolf Andersson

För mycket länge sen – så påverkade landhöjningen Angarnssjöängen.

sten Stenåldern. Delar av Olhamra och Skesta hage börjar skönjas. (Lv 268 och E18 är inlagda.)

 

 

 

brons Bronsåldern. Angarnssjön är en havsvik  och en del av  Östersjön. Fornborgarna Klosterbacken och Fjället (inringade) är torrlagda.

 

 

järn Järnåldern. Angarnssjön är nu en insjö med ungefär samma strandlinje som ovan.

 

 

 

Från Vallentuna folkrörelsearkiv

Vfa 1 1966-02-15  Från Bernt Lundin till SNF. ”Betr. Angarnsjön inom Össeby och Vallentuna kommuner.”

Vfa 2 1966-02-17 Från SNF till Bernt Lundin. ”Tack för ert vänliga brev av den 15 ds angående Angarnsjön.”

Vfa 3 1967-05-22 Från Bernt Lundin till SNF. ”Angående fågelsjön Angarnsjöängen.”

Vfa 4 Meddelande nr 1/1968 StOFs vårprogram. Upprop i ang. Angarnssjöängen

Vfa 5 Till Länsstyrelsen i Sthlms län från StOF. ”Angående planerna på att avsätta Angarnsjöängen inom Vallentuna och Össeby kommuner till naturreservat.”

Vfa 6 1969-09-10 ”Angarngruppens verksamhet”

Vfa 7 1970-02-08 Anförande Gunnar Rosqvist. ”Angarnssjöängen – ett förlorat fågelparadis?”

Vfa 8 1970-03-24 Till Sveriges Radio från Pelle Sollenberg. ”Hej Swiss!”

Vfa 9 1970-11-05  Till Stockholmstraktens Regionplanenämnd från Angarngruppen. ”Angarn-gruppens synpunkter på ”Preliminärt förslag till regionplan 1970 för stockholmstrakten” beträffande Angarnområdet.”

Vfa 10 Karta Förslag till regionplan 1970

Vfa 11 1970-11-19 Sammanträde på Statens Naturvårdsverk

Från Vallentuna kommuns arkiv

Ka 1 Motioner

1971-04-29 Motion från Åke T Carlestam. ”Angående byggnadsplan över Angarnsjöområdet.”

1971-07-20 Utdrag ur sammanträdesprotokoll. Motion, Åke T Carlestam, ang planläggning av området kring Angarnsjöängen

1981-01-13 Sammanträdesprotokoll. ”Besvarande av motion ang inrättande av naturum vid Angarnsjöängen”

1980-05-21 Protokoll. ”Yttrande över förslag rörande naturreservatsbildning, Angarnsjöängen.”

1988-08-29 Motion från Monica Westberg. Angarnssjöängens naturreservat

1988-08-29 Motion: Rening av Angarnssjöängen

Ka 1 Naturum

1980-08-18 Motion från Staffan Modig. ” Motion angående inrättandet av ett Naturum vid Angarnsjöängen.”

1983-04-14 Sammanträdesprotokoll. ”Inrättande av naturum vid Angarnsjöängen.”

1985-04-11 Sammanträdesprotokoll. ”Invigning av naturum Angarnssjöängen.”

Ka 1 När Angarnssjöängen blev naturreservat

1980-05-29 Yttrande Planeringsrådet. ”Ang naturreservatet Angarnsjöängen i Vallentuna kommun.”

1980-06-04 Yttrande Vattenvårdsgruppen. ”Förslag till naturreservatbildning, Angarnsjöängen.”

1982-12-20 Beslut Länsstyrelsen. ”Bildanda av naturreservatet Angarnssjöängen i Vallentuna kommun.”

Ka 1 Restaurering av Angarnssjöängen

1991-05-27 Protokoll. ”Restaurering av Angarnsjöängen.”

Ka 2  Pressklipp Össeby stad 

Ka 3 Ka 3 1965-11-04 Protokoll. ”Stockholms stads markköp i Vallentuna och Össeby.”

 

 

 

Ka 4Ka 4 Pressklipp Markköp

 

 

 

 

Ka 5  Projekt Angarnssjöängen 1992

Kostnadsberäkning av åtgärder

Vegetationskarta HGW  1985

Projekt Angarnsjöängen

1995-05-23 Bilaga

Slutredovisning av kostnader för projekt Angarnsjöängen

1995-06-21 Protokoll

”Slutredovisning av kostnader för projekt Angarnsjöängen .”

1995-05-10 Projekt Angarnssjöängen, slutkommuniké

1995-06-01 Protokoll

”Slutredovisning av projekt Angarnsjöängen.”

Från Landstingsarkiv

La 1 1967-04-20 Från Stockholmstraktens regionplandekontor till Länsstyrelsen (40sid)

La 2

La 2 1966-01-20 Förslag till generalplan för Össeby kommun Angarnsområdet

 

 

 

La 3La 3 1966-01-20 Förslag till generalplan för Össeby kommun Angarnsområdet

 

 

 

La 4La 4 1966-01-20 Förslag till generalplan för Össeby kommun Angarnsområdet.