Månadens Bild

Vad är månadens bild? Det är en enkel ”fototävling” med Angarnssjöängen som utgångspunkt? Läs mer här.

Temat fram till februari 2024 är vinterbilder.
Så går vi då in i den långa månaden som kallas vinter och som förr i tiden var det. Det är av naturliga skäl ont om vinterbilder från Angarn så nästa månadsbild blir vinter i Angarnssjöängen.

För att säkra att några bra tillfällen ges för vinterfoto så blir denna månad förlängd till sista februari. Med hopp om fina vinterbilder och så koras då segrarbilden när sånglärkor och tofsvipor kommit tillbaka igen.


”En oktoberdag i Angarn” var temat i oktober 2023. Elisabeth Lundgren kom på första plats med motiveringen
En berättelse om hur en död hare engagerar omgivningen i flera lager. Hungriga fåglar på plats och engagerad fotograf utan kamera men som till slut förmedlar bilder till oss andra som inte var med.”
Ola Asteman kom på andra plats med en presentation av olika biotoper. Bedömningen gjordes av Björn Nordling.
Här ser du berättelser och bilder .

Svampar var temat i september 2023. Månadens bild blev ”Glowing mushrooms” av Åke Wredh. På andra plats kom Ola Asteman och Christer Hjert. Bedömningen den här månaden gjordes av Roffe Andersson.

Här hittar du bilderna .

I augusti 2023 var sensommarens fåglar. Månadens bild blev ”Ung Duvhök” av Mats Andersson. På andra plats kom Anders Wahlgren, Gun Larsson, Gustaf Lundgren, Maria Frenne och Tommy Råshammar. Bedömningen den här månaden gjordes av Christer Hjert.

Här hittar du bilderna .

Under juli 2023 var temat fjärilar. Månadens bild blev ”Skogsnätfjäril” av Tommy Råshammar. På andra plats kom Gun Larsson och Roland Olsson med två bilder var. Bedömningen den här månaden gjordes av Elisabeth Lundgren.

Här hittar du bilderna .

I juni 2023 var temat trollsländor. Vi fick sträcka ut månaden ett par veckor för det flög inte så många ännu. Månadens bild blev ”Vilande gulfläckad ängstrollslända” av Catharina Modahl Nilsson. De fem bilder som kom på andra plats är tagna av Catharina, Ola Asteman, Tommy Råshammar, Gun Larsson och Denny Pettersson. Bedömningen den här månaden gjordes av Roland Olsson.

Här hittar du bilderna .

I maj 2023 var temat växter. Månadens bild blev ”Mandelblom i kvällsljus” av Roffe Andersson. De fem bilder som kom på andra plats är tagna av Ola Asteman, Elisabeth Lundgren och Gun Larsson. Bedömningen den här månaden gjordes av Karin Hendahl och Kenneth Olausson.

Här hittar du bilderna .

Under mars och april 2023 var temat vårfåglar. Månadens bild blev ”Stare i kvällssol” av Peter Ström.  De fem andraplatserna delades mellan Christer Hjert, Eva Kjören, Christer Schapiro, Denny Pettersson och Tony Persson. Bilderna bedömdes av Gun Larsson och Tommy Råshammar.

Här hittar du bilderna .

Alla bidrag till månadens bild publiceras i Angarngruppen på Facebook. Där finns också mer information om vad som gäller varje månad. Här hittar du Angarngruppen på facebook.