Om Angarngruppen

Angarngruppen är ursprungligen en aktionsgrupp som bildades för att motarbeta byggandet av en Angarnstad där Angarnssjöängen ligger. Detta var i början av 1970-talet. Angarnstaden skulle bli ett nytt Vällingby och hit skulle tunnelbanan gå.

Utvecklingen blev som bekant en annan och idag bevakar Angarngruppen inte bara fågellivet inom det naturreservat som bildades i början av 1980-talet. Vi värnar också  om den biologiska mångfalden, så sjöängen och omgivande miljö bevaras, på ett för fauna och flora fördelaktigt sätt. Det sker genom samarbete med länsstyrelsen, Vallentuna kommun och Världsnaturfonden WWF. Som aktiv förening har vi goda möjligheter att påverka myndigheter. Det gäller bl.a. skötsel och vård av naturreservatet.

Läs mer om ”Därför bildades Angarngruppen” i nr 28 av Meddelanden från Angarngruppen, Jan Sollenberg.

Angarngruppen är en lokalförening under Stockholms Ornitologiska Förening (StOF).

Vi är ca 390 medlemmar, de flesta är fågelskådare, men många är dessutom intresserade av djur, växter och naturen som helhet. Som medlem i föreningen får du mer kunskap om Angarnssjöängen med omnejd.

Du är välkommen. Bli medlem nu!