Bli medlem nu!

Varför bli medlem?

Du får träffa skådare som är intresserade av fåglar och fågelliv, men också många som är intresserade av fauna och flora i en intressant miljö, med rik kultur och historia. Angarngruppen med Angarnssjöängen sammanfattar allt det.

Nykläckt fågelskådare? Välkommen!

Som medlem får du

  • angarngruppen.se med program, aktuella händelser, rapporter och en gedigen kunskapsbank om Angarnssjöängen och Angarngruppen.
  • RALLEN vårt 30-sidiga Informationsblad med 4 nummer/år, med senaste kvartalets observationer, om vad som händer med fauna och flora, och om kultur och historia i Angarnssjöängen och Angarngruppen. Färgupplaga via mail, svart/vit via snigelpost.
  • guidade exkursioner runt sjöängen varje månad och där du blir en ännu bättre skådare. Nybörjare är förstås välkomna.
  • delta i naturvårdsarbete i samarbete med länsstyrelsen och andra myndigheter.
  • Meddelanden, som är gedigna rapporter och beskrivningar över Angarnssjöängen.

Allt detta för en medlemsavgift på 100 kronor/år för helbetalande, 30 kronor/år för juniorer och 150 kronor/år för familj, oberoende av antalet familjemedlemmar. Medlem/familj får en omgång av Rallen och andra trycksaker.

Kom med du också! Det finns alltid några godbitar som passar.

Vill du veta mer innan du anmäler dig, så ringer du Stefan Paulin, 08 – 510 119 27 eller skriver till  kontakt @ angarngruppen.se

Så här anmäler du dig !

Medlemsavgiften sätter du in på plusgiro  217969-5  Angarngruppen, med ditt namn, postadress och mailadress. Meddela om du vill ha RALLEN i färg via mail eller svartvitt på papper med post.

Vill du engagera dig i Angarngruppens arbete, kontaktar du någon i styrelsen. Kontaktuppgifter hitta du här.