Bli medlem nu!

Varför bli medlem?

Du får träffa skådare som är intresserade av fåglar och fågelliv, men också många som är intresserade av fauna och flora i en intressant miljö, med rik kultur och historia. Angarngruppen med Angarnssjöängen sammanfattar allt det.

Nykläckt fågelskådare? Välkommen!

I medlemskapet ingår bland annat:

  • angarngruppen.se är vår webbplats med aktuella händelser, rapporter och en samlad kunskapsbank om Angarnssjöängen och Angarngruppen.
  • RALLEN vårt Informationsblad med 4 nummer/år, med senaste kvartalets observationer, om vad som händer med fauna och flora och om kultur och historia i Angarnssjöängen och Angarngruppen.
  • Våra  guidade exkursioner runt sjöängen och där du blir en ännu bättre skådare. Nybörjare är förstås också välkomna.
  • Vårt arbete med naturvård i samarbete med länsstyrelsen och andra myndigheter.
  • Våra Meddelanden, som är gedigna rapporter och beskrivningar över Angarnssjöängen.

Allt detta för en medlemsavgift på 100 kronor/år för helbetalande, 30 kronor/år för juniorer och 150 kronor/år för familj, oberoende av antalet familjemedlemmar. Medlem/familj får en omgång av Rallenoch andra trycksaker.

Kom med du också!

Vill du veta mer innan du anmäler dig, så ringer du Stefan Paulin, 08 – 510 119 27 eller skriver till  kontakt @ angarngruppen.se

Så här anmäler du dig !

Medlemsavgiften sätter du in på plusgiro  217969-5  Angarngruppen, med ditt namn, postadress och mailadress. Meddela om du vill ha RALLEN i färg via mail eller svartvitt på papper med post.

 

Vill du engagera dig i Angarngruppens arbete, kontaktar du någon i styrelsen. Kontaktuppgifter hitta du här.