GDPR

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

SÅ HÄR GÖR VI          

Vi behandlar våra medlemmars personuppgifter enligt följande principer:

Ändamålsbegränsning. Vi samlar bara in uppgifter för medlemsregister och anmälningar till vissa aktiviteter och behandlar inte uppgifterna senare för ett annat ändamål.

Uppgiftsminimering. Vi samlar bara in de uppgifter som är nödvändiga för medlemsregistret och utsändning av våra publikationer. Namn, postadress, telefonnummer, e-postadress. Ej personnummer.

Medlem som lämnar föreningen, kvarstår i registret innevarande och närmast efterföljande år.

Korrekthet. Vi ser till att ha korrekta uppgifter och uppdaterar dem vid behov.

Lagringsminimering. Vi sparar inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt. När en medlem avslutar sitt medlemskap raderar vi medlemmens personuppgifter om uppgifterna inte längre behövs för att administrera eller avsluta medlemskapet.

Informerar våra medlemmar. När vi samlar in uppgifter om en medlem så informerar vi medlemmen om bland annat följande:

  • Ordförande är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter finns på www.angarngruppen.se
  • Vi behandlar namn, postadress och e-postadress för att kunna skicka vår information och våra publikationer via e-post och post.
  • Vi överför inga personuppgifter till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES).

Vi informerar våra medlemmar om deras rättigheter. Medlemmen har bland annat rätt att

  • få tillgång till sina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
  • lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Informationen delges via www.angarngruppen.se  för gamla medlemmar och vid anmälan till nya medlemmar!

Registrerades rätt till tillgång. Våra medlemmar har rätt att få information och tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dem i form av ett utdrag. Vi registrerar endast de uppgifter blivande eller redan medlem lämnar.

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

Syftet med registrerade uppgifter är att registrera medlemmar och skicka informationer och publikationer.  Personuppgifterna sparas tills medlemmen efter ej besvarad påminnelse, inte anses vara medlem längre.

Dokumentation av vårt arbete med personuppgifter. (Arbete pågår med detta avsnitt.)

Skydda personuppgifterna. Vi ansvarar för att skydda personuppgifterna som vi behandlar på ett bra sätt. Vi  begränsar åtkomsten till personuppgifterna till dem som behöver arbeta med medlemsregistret med lösenord.

Skydd mot skadlig kod (antivirus) är installerat. Backupprogram är initierade.

Om vi råkar ut för en “personuppgiftsincident” rapporterar vi det till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar.

Angarngruppens styrelse 2021-06-08, 2021-09-03 ver 4