Kurser

2024 Workshops i artkunskap vid Angarnssjöängen

Anmälan efter informationen

Angarngruppen har planerat att under 2024 genomföra fyra workshops med syftet att förmedla kunskap om artgrupper som är mindre kända för medlemmar inom Angarngruppen och andra naturintresserade.

Valda ämnen är kärlväxter, svampar, trollsländor och spindlar och varje workshop genomförs genom att bjuda in en välkänd expert inom aktuellt ämne som handledare för att leda en workshop, förmedla kunskap och därigenom bidra till ökad kunskap om respektive område.

Varje workshop kommer att genomföras under en dag vid och inom Angarnssjöängens naturreservat där aktiviteten består av en teoridel med genomgång av artgruppen på ett teoretiskt plan i f.d. Naturum vid Örsta, för att sedan i fält hitta och artbestämma olika taxa inom aktuell artgrupp. Lättare lunch samt fika ingår och du kommer dessutom också få en enklare dokumentation i form av litteratur för artbestämning.

Workshoppens resultat kommer att rapporteras på Artportalen och därigenom öka kunskapen om förekomsten av olika taxa inom de aktuella artgrupperna vid och inom Angarnssjöängens naturreservat. Ett annat resultat som vi inom Angarngruppen vill uppnå är att öka Angarngruppens medlemmars kompetens om taxonomi och artbestämning av taxa inom olika artgrupper.

Vi hoppas att effekterna av de planerande aktiviteterna leder till ökad rapportering i Artportalen av andra artgrupper än fåglar även från andra lokaler än Angarnssjöängen och därigenom ökad kunskap om arters utbredning och biodiversitet samt en bättre miljöövervakning.

Denna utbildning kan genomföras tack vare ett generöst bidrag till Angarngruppen från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Våra experter:

Spindlar: Kajsa Mellbrand

Kajsa Mellbrand är biolog och spindelnörd, med en doktorsavhandling om spindlars födovävekologi i det yrkesmässiga bagaget. Kajsa jobbar idag främst som naturvårdsbiolog med hotade arter på Länsstyrelsen i Södermanlands län, men ägnar sig fortfarande även åt spindlar. Hon har också startat och administrerar Facebookgruppen Spindelnätet, där du med intresse för våra åttbenta vänner är välkommen att ställa frågor och diskutera svensk spindeldjursfauna.

Trollsländor: Magnus Billqvist

Magnus Billqvist (f. 1971) bor i skånska Tjörnarp. Han arbetar som verksamhetskoordinator för Naturskyddsföreningen i Skåne och ligger bakom ett dussintal böcker, bland annat Svenska Trollsländeguiden (2012), Skånes trollsländor (2016) samt Nordens Trollsländor (2019 och ny utökad upplaga 2023). Från att ha varit allmänt naturintresserad, fältbiolog, fågelskådare och herpetolog, har Magnus sedan 2008 helt gått upp i trollsländor och ägnar sedan dess en stor del av sin vakna tid åt dessa fascinerande djur. Han håller kurser och föredrag, arrangerar resor och är ordförande för Trollsländeföreningen.

Kärlväxter: Mora Aronsson

Mora Aronsson är ordförande för Svenska Botaniska Föreningen sedan fyra år och varit med att ta fram Sveriges nationalblomma och bygga upp Botanikportalen. Han har tidigare även varit ordförande i Botaniska Sällskapet i Stockholm och Upplands Botaniska Förening samt var med i styrgruppen och redaktionen för Upplandsfloran som kom ut 2010. Mora arbetar på Artdatabanken i Uppsala sedan 1992 och varit ansvarig för kärlväxterna tills 2012, byggde upp Floraväktarverksamheten på 1990-talet, arbetat som expert åt EU med Art- och habitatdirektivet och åt Arktiska Rådet med biologisk mångfaldsövervakning. Idag är det mest förbättrad kvalité på rapporterna i Artportalen och samordning av det svenska arbete med invasiva arter som är fokus.
Kursen genomfördes 15 juni. Här kan du läsa mer om det.

Svampar: Björn Bråvander/Carina Lerdahl

Björn Bråvander har plockat matsvamp sedan barnsben och utbildade sig till svampkonsulent 2019. Han har sedan dess hållit exkursioner och kurser i egen regi och som aktiv i Uppsala Svampklubb. Han arbetar även med att utveckla enklare och billigare metoder för DNA-sekvensering av svampar på Uppsala Universitet.

Björn har ett särskilt intresse för naturvårdsarter och utför inventeringar av skog med avseende på förekomst av svampar. Hävdade ängsmarker med de vackra och spännande svampar som man kan hitta där ligger honom också varmt om hjärtat.

Carina Lerdahl. Med fötterna i Skövde och Västgötabergens Svampklubb.
Utbildade sig till svampkonsulent 2019. Lika förtjust i matsvamp som nördsvamp och hjälper gärna svampintresserade att skilja arter åt, såväl i fält som på svamputställningar och i sociala medier. En stor del av den knappa fritiden ägnas åt svampexkursioner och att artbestämma och fotografera dessa fotogeniska varelser.

Genomförande av aktiviteter och anmälan

Varje ”workshop” kan ha ett maximerat antal deltagare av 20 personer varav 5 platser är vikta till juniorer (<20år). Anmälan sker via mejl till ulric@ilveus.se från första anmälningsdag och det är först till kvarn som gäller. Reservlista kommer att upprättas ifall inte alla platser för juniorer fylls eller vid återbud, så glöm inte att tydligt ange kontaktuppgifter vid anmälan.

Första anmälningsdag kommer att vara två månader innan aktuell dag för aktiviteten, och du kan endast anmäla dig till avsedd aktivitet, ej flera på en gång.

Anmälan avser deltagande i teoridel och erhållande av enklare lunch och fika samt litteratur. Deltagande i fältdelen är inte begränsat till något antal deltagare men behöver meddelas i förväg till mejl ulric@ilveus.se så vi vet hur många som avser att komma.

  1. 2024-06-15 – Kärlväxter. Mora Aronsson Kl. 09:00 – 16:00 (1:a anmälningsdag 2024-04-15)
  2. 2024-08-10 – Trollsländor. Magnus Billqvist Kl.09:00 – 16:00 (1:a anmälningsdag 2024-06-10)
  3. 2024-08-24 – Spindlar. Kajsa Mellbrand Kl.10:00 – 16:00 (1:a anmälningsdag 2024-06-24)
  4. 2024-09-28 – Svampar. Björn Bråvander/Carina Lerdahl Kl.09:00 – 16:00 (1:a anmälningsdag 2024-07-28)

Har du egen bestämningslittertur så ta med denna, men du kommer ändock att erhålla den litteratur som används vid aktiviteten för enklare kommunikation inom gruppen. Luppar och övrig teknisk utrustning som kan behövas får du också ta med själv.


2024 Vill du lära dig mer om fåglars sång? Under tre lördagar så erbjuder Angarngruppen ett begränsat antal medlemmar möjlighet att delta i en kurs om vårfåglarnas sång. Upplägget är tänkt att börja med en teoretisk genomgång i röda Örsta-stugan (före detta Naturum). Där går vi igenom och förbereder oss på vad vi förväntas höra och se. Därefter går vi en runda i sjöängen och lyssnar in det på riktigt. Vi kommer förutom sång även prata lite om andra typer av läten och om fåglar utseende och ekologi. Allt utifrån det vi träffar på. Vill du följa vårens ankomst I Angarnssjöängen och samtidigt lära dig lära dig mer om fågelsång så ska du vara med på detta. Inga förkunskaper krävs. Ta med handkikare, matsäck och klä dig varmt.

Fler datum: 16 mars, 13 och 27 april. (Vid för dåligt väder kan datum komma att ändras). Tid: 08.00-13.00. Samlingsplats: Röda Örsta-stugan (före detta Naturum). Ledare: Erik Koppe, Annika Johansson och Kenneth Olausson. Anmälan sker till kenneth@komp.se Först till kvarn gäller. Högst 20 deltagare. Kostnadsfritt för Angarngruppens medlemmar. Kan vara fullbokat.

Kurs i Fågelsång träff 1, 23 mars 2024

Kurs i Fågelsång träff 2, 13 april 2024

Kurs i Fågelsång träff 3, 27 april 2024