Obsar

OBSERVATIONER – ARTNING – STATISTIK – INVENTERINGAR


Dagens Angarn alla arter   Dagens Angarn fågel 

Statistik från månadsrundor efter 2022 Publ 2012 och framåt.


ARTA – RAPPORTERA – SÖK FYND   

HUR GÖR MAN?            Artdatabanken       Artportalen       Artfakta


FÅGLAR

Artbestämning av fåglar – appar och karaktärer

Artkatalog för Angarnområdet Förekomst, antal/år av fåglar som rapporterats

Artlistor för Angarnområdet Folder artlista. Rapportlista (Månadsrundorna)

Angarngruppens holkar .    Angarngruppens holkar 2023-06, GPS positioner.

Fågelbetraktelser – möten med fåglar

Fågelobsar/kvartal presenteras 4ggr/år i Rallen

Se rovfågelsträck i östra Vallentuna och Täby

Sett från wwf-plattformen 2020

Våtmarksfågelfaunan 1978-2016 Om inventeringar vid Angarn och i Vallentunatrakten.


FLORA

Vegetationsinventering Angarnssjöängen med omgivningar 1978. Harry Frostheden

 

 

Amiral, humla och solros. Roland Olsson

 


BIOBLITZ

En variant av inventering som görs under en femårsperiod i Skesta hage, en del av Angarnssjöängens naturreservat. Under en dag examineras ALLT vi hittar.

Resultatet redovisas i artlistor i nio grupper. Koordinator Ulric Ilveus.

Artlistan för Bioblitz 2018 – 2023

Rapporter  för åren 2018   2019   2020   2021   2022  2023

Kartor över Skesta hage


STATISTIK FRÅN ARTPORTALEN.

Observatörsligan Angarn fåglar

Observationsvolym för önskat år. Antalet rapporter per rapportör. Kopiera adressen nedan. Klistra in i webbläsarens adressfält. Välj årtal och skicka iväg.

Allt
https://artportalen.se/List/Top/ObserverVolume/Allt/2023/Kommun/Vallentuna/2077195

Fåglar https://artportalen.se/List/Top/ObserverVolume/Fåglar/2023/Kommun/Vallentuna/2077195

Totalt alla år Sätt in ”Total” istället för år. (Tung bearbetning. Lyckas inte alltid.)
https://artportalen.se/List/Top/ObserverVolume/Fåglar/Total/Kommun/Vallentuna/2077195

Artlistor 2022-01-17 Alla arter (exel)          Angarn polygon visar området.

Artlistorna är helt baserade på rapporter från Artportalen och har endast i mycket begränsad omfattning undergått kvalitetsgranskning.

Rapporterna omfattar ett större område än naturreservatet, då Angarngruppens intresseområde enligt stadgarna omfattar ”naturreservatet Angarnssjöängen med omgivningar”.

Några rapporter kan vara behäftade med fel på grund av felaktig artbestämning och/eller lokalangivelse av rapportören. Ett stort belopp i fyndlokalens noggrannhetsangivelse påverkar också.

Å andra sidan har vi säkerligen många ännu inte upptäckta och rapporterade arter att se fram emot.

/Sammanställt Björn Nordling