GRÖNA KILAR

gröna kilar

Angarngruppen och grönakilsamverkan Angarn- Bogesundkilen

Angarnssjöängen ingår i Angarn- Bogesundskilen. I arbetet med att ta fram hur kilarna ska användas och göras tillgängliga, så medverkar Angarngruppen med två av våra styrelsemedlemmar i en referensgrupp.

Gruppen består också av naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet och hembyggdsföreningen, samt tjänstemän i kommunerna Täby, Österåker, Danderyd, Täby, Sollentuna, Upplands-Väsby och Vallentuna och dessutom länstyrelsen.

Angarngruppens roll är att följa arbetet i referensgruppen, för att bevaka och påverka våra intressen i området Angarnssjöängen. Vi får också tillfälle att berätta om vårt arbete.

Under följande länkar kan du läsa mer om Angarnkilen och om Stockholms gröna kilar.

Angarnsjöängen i RUFS 2050 – ny Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen