Kartor och satellitbilder

Länsstyrelsen 2006-10-09 kl 1503 061_3350Angarnssjöängen med Midsommarberget 2006-10-09 (Länsstyrelsen 2006)


Angarnssjöängen 1960 (Lantmäteriet flygfoto)


Angarnssjöängen 1975 (Lantmäteriet flygfoto)

Satellitbilder från Google Earth. Visar bla förändringar våtmarkers och växtlighetens utbredning från 2000 m höjd.

Angarnssjöängen 2003-08-30           Angarnssjöängen 2005-09-01           Angarnssjöängen 2008-12-31 2003-08-30                                2005-09-01                                2008-12-31

Angarnssjöängen 2010-06-06           Angarnssjöängen 2010-07-09           Angarnssjöängen 2011-08-27 2010-06-06                                2010-07-09                               2011-08-27

Angarnssjöängen 2013-04-05           2014-04-25           
2013-04-05                                2014-04-25                          2018-05-14 Lundbydammen


Lundbydammen 2018-09-25. Lundbydiket igenlagt. Vattenföringen ändrad till en sänka efter kobryggan, vidare genom ett antal kanaler, avskilda genom uppgrävda öar och leds slutligen ut i mittdiket till Lundbydikets tidigare anslutning.


Plan för sänkning av Angarnsjön 1891-92 (Länsstyrelsen 2018)

fastighetskartan© Lantmäteriet Dnr i2012/1289

topografiska kartan © Lantmäteriet Dnr i2012/1289

angarnkarta3 Platser och namn J. Stenlund 1978

Raä Angarnssjöängen
Riksantikvarieämbetets karta över fornlämningar.

/Björn Nordling