RALLEN – Angarngruppens Informationsblad

Informationsbladet Rallen ges ut till medlemmar i Angarngruppen. Fyra nummer per år. Digitalt via e-post i färg och analogt på papper via post i svartvit version.

Läs alla nummer utom de 4 senaste via Google Drive

Huvudsakligt innehåll

 • Fågelobservationer det senaste kvartalet
 • Presentationer och beskrivningar av olika arter
 • Inventeringsresultat
 • Rapportering av händelser
 • Fakta om någonting
 • Medlemsaktiviteter
 • Naturvård
 • Historia och kultur
 • Om sjöängen och naturreservatet
 • Årsmöten
 • Styrelsen

Utgivare är Informationssektionen. rallen @ angarngruppen.se

”Angarngruppens Informationsblad” bytte namn till ”RALLEN – Angarngruppens Informationsblad”  from maj 2016.

Angarngruppens 50-års jubileum 2018 beskrivs under året i Rallens fyra nummer.

Läs alla nummer utom de 4 senaste via Google Drive

UPPHOVSRÄTT Innehållet är avsett för Angarngruppens medlemmar. Kontakta artikelförfattare eller informationssektionen om innehåll i RALLEN önskar användas. Restriktioner kan förekomma. 

Årgångarna 1971-2012  är skannade och utlagda av Björn Nordling i september 2013.(Medlemsmatriklar i tidiga nummer, är ej inskannade.)


Några exempel på layout sen starten.