Om våra aktiviteter

För amatörer och vana skådare – fågelårets förändringar följs varje månad

Månadsrundan. Första onsdagen varje månad har vi vandringar med utgångspunkt från Örsta. Start klockan 07:30 februari tom november och 08:30 december tom januari. Vandringen som kan vara en rundtur eller delsträcka runt sjöängen, brukar avslutas runt klockan 14:00, men man kan lämna tidigare. En värd hjälper till att hitta och bestämma aktuella och spännande arter och rekommenderar fikaplats. Turen avslutas med en artgenomgång. Den presenteras senare på Artportalen. Alla deltagare hjälper till, så ingen missar en obs och vi blir bättre skådare. Senare kan du läsa en rapport från rundan.

Här beskrivs en typisk Angarnrunda.

Är du intresserad av växter och insekter? Vi har också exkursioner för botanikern och entomologen.

Big Sit – kallas också ”SittoGlo”, är ett spännande tillfälle att tillsammans med andra, någon gång i maj, vaka från midnatt till framåt eftermiddagen, för att uppleva den mest aktiva delen av fågeldygnet. Kom och gå när du vill.

Sträckräkning av höst- och vårflyttande fåglar. Inventeringar av sjöängens fågelliv. 

Naturvård ofta i samarbete med Länsstyrelsen,  är andra viktiga och spännande aktiviteter, som vi gör tillsammans.

Titta i programmet och se vad som passar. Kontakta gärna någon i styrelsen.