Åkerströmmens vattenvårdsamverkan

Angarnssjöängen ingår i Åkerströmmens avrinningsområde. Berörda kommuner i området samverkar om vattenvården. Angarngruppen medverkar till viss del i möten, där vi bevakar och kan lämna synpunkter.

Läs mer om ÅKERSTRÖMMEN. Pulsåder i storslaget kultur- och naturlandskap i södra Uppland. En kort presentation av Storstockholms största landsbygds- och skogsälv.

ås