Vattenstånd 2022

Förhöjd vattennivå kommer att provas 2022 under tiden 1 juli – 15 september. Det är en nivå som ryms inom vattendomen.

Nederbörden har under året inte räckt till för att fylla vattenmagasinet till önskad förhöjd nivå.(2023-01-01 BNG).


Uppdaterat till 1 januari 2023  Nivå 1 9,36 möh. Luckan helt öppen och nivån nedströms nästan på samma nivå som ovan.

Uppdaterat till 15 december 2022  9,22 möh.

Uppdaterat till 1 deceber 2022.  9,34 möh. Nu har nivån äntligen kommit upp till rätt område. Dammluckan öppnades nu en aning för första gången sedan andra halvan av juni.

Uppdaterat till 15 november 2022  9,18 möh

Uppdaterat till 1 november 2022 9,12 möh. Luckan fortfarande stängd. Nivån ligger på en knapp halvmeter under idealnivån.

Uppdaterat till 15 oktober 2022  9,05 möh.

Uppdaterat till 1 oktober 2022  9,00 möh. Luckan har varit helt stängd sedan 220625.

Uppdaterat till 15 september 2022  8,98 möh. Pinfärsk utterspillning.

Uppdaterat till 1 september 2022 8,97 möh Enstaka högar med utterspillning har noterats tidigare. Nu var det ett 10 tal högar.

Uppdaterat till 15 augusti 2022 8,99 möh

Uppdaterat till 1 augusti 2022 9,05 möh.

Uppdaterat till 15 juli 2022  9,15 möh. Luckan är stängd men det går segt uppåt, trots en del regn.

Uppdaterat till 1 juli 2022  9,12 möh (Målnivå: 9,20 möh (Lst) eller 9,30 möh (Angarngruppen)). Jag gjorde tyvärr en missbedömning under perioden, vilket resulterade i den låga nivån. Senare tids regn ordnar förhoppningsvis upp det.

Uppdaterat till 15 juni 2022  9,32 m.ö.h.  Målnivå: 9,20 m.ö.h.

Regnen har fyllt åfåran nedströms vilket medför att nivån i Sjöängen först steg ca 30 cm för att sedan sakta sjunka. Under senare tid har damman besökts ca 3 gånger/vecka, eftersom nivåförändringar kan ske väldigt snabbt vid stora flöden. Vid varje besök får 1-5 snokar räddas från virvlarna efter luckan. Så länge de lever håller de sig vid ytan och kommer inte därifrån. De är ofta nedkylda när de plockas upp. Döda snokar tror jag sjunker och spolas iväg.

Uppdaterat till 1 juni 2022 2,24 m.ö.h.

Uppdaterat till 15 maj 2022 9,37 m.ö.h.

Uppdaterat till 1 maj 2022 9,54 m.ö.h.

Uppdaterat till 15 april 2022 9,94 m.ö.h.

Uppdaterat till 1 april 2022  10,04 m.ö.h. 1 par bläsgäss vid dammen 24/3. Ensamma och hyfsat orädda.

Uppdaterat till 15 mars 2022 9,71 m.ö.h.

Uppdaterat till 1 mars 2022 9,54 m.ö.h. Nivån har varit stabil under den senaste månaden trots att luckan har varit helt öppen. Nu ska nivån egentligen vara 8,95 möh. 15 mars ska den upp till 9,75 möh vilket föranledde att luckan stängdes helt. Överloppskanten ligger inte mycket högre än dagens nivå så det är ingen risk att nivån stiger för mycket.

(Gunnar Hammars kommentar: Det skulle vara intressant att mäta hur mycket vatten som passerar dammen per tidsenhet. Görs detta nu när nivåskillnaden före och efter dammen är nära 0, bör det motsvara den maximala genomströmningen av ån nedströms.)

Uppdaterat till 15 februari 2022 9,45 m.ö.h. Luckan helt öppen. Knappt någon nivåskillnad upp- och nedströms.

Uppdaterat till 1 februari 2022 9,55 m.ö.h. Ån nedströms klarar inte av att svälja ”vårflödet”. Luckan helt öppen. Nivåskillnaden ca 5 cm vid dammen.

Uppdaterat till 15 januari 9,34 m.ö.h. Snösmältning och regn blev för mycket för ån nedströms att svälja. Nuvarande förutsättningar gör dock att det snart ordnar sig.

Uppdaterat till 1 januari 2022 9,19 m.ö.h. En näst intill perfekt start på året, trots i dammhänseende besvärliga förutsättningar.