Månadsrunda 7 mars

Månadsrunda 7 mars 2012 – välkommen vårvinter!

Nästan all snö var borta, vinden var svag och termometern visade bara på fyra minusgrader, när hela 24 skådarsugna personer samlades för mars månads onsdagsrunda. Den mycket glädjande stora anslutningen innebar ett deltagarrekord för marsrundan och det ganska så ordentligt. Nu var ju, som sagt, förutsättningarna för framgångsrikt skådande ganska goda. Vädret hade dessutom varit tämligen milt ett flertal dagar och de första vårfåglarna hade rapporterats redan i slutet av februari.

Stefan Paulin, som var exkursionsledare, tog oss först ner till Midsommarbergets fågelrestaurang, där förutom ”det gamla vanliga” en brunsiska hittades tillsammans med sin rasfrände gråsiskan. Hans-Georg Wallentinus blev sedan ensam (dessvärre) på en bergfinksobservation.

e120307a

Inloppet till Angarnssjöängen när Klosterbacken. Foto: Gunnar Hesse

Byksberget och sedan Lundbydiket fick bli nästa anhalter och nu började en del nyanlända fåglar ge sig till känna: ringduva, skogsduva, grågås, kanadagås, ormvråk och en större flock (60-tal) med sånglärkor. Man var var viporna? Vintern är dock inte slut ännu, vilket en varfågel vid nämnda dike klart markerade.

Kaffepaus fick det bli på Grävlingholmen och sedan vidare mot Klosterbacken med avsikten att gå runt hela sjöängen denna dag. I skogen vid Klosterbacken hördes kungsfågel och svartmes samt framför allt en tidvis trummande mindre hackspett. Inte varje gång den observeras!

e120307b

Inloppet en gång till. Foto: Gunnar Hesse

Kustamaden blev som vanligt så här års mest en transportsträcka med få pulshöjande inslag. Även Skesta hage var lite artfattig denna dag, men så belönades vi (efter mer kaffe) så småningom med en fjällvråk, som seglade över oss strax öster om hagen och fint visade upp sina vingundersidor

e120307c

Utloppet. Foto: Gunnar Hesse

På sydsidan av sjöängen låg snön kvar på grund av skogens skuggande inverkan och då fick i stället isen på sjön tjäna som promenadunderlag. Havsörn larmades ut och bort mot nordväst cirklade en fullvuxen örn flitigt ”uppvaktad” av en ormvråk, som ansåg, att detta var dennes område.

Väl framme vid parkeringen vid Örsta stötte undertecknad på Jesper Norrby, som just anlänt. Efter en kort diskussion om dagens erfarenheter började jag så stuva in mina grejer i bilen, då Jesper plötsligt ropar ut ”tofsvipa” och minsann där gick tre exemplar ute på fältet hundra meter ut. Där hade vi promenerat en mil och så kommer Jesper och bara stiger ur bilen och hittar den efterlängtade vårbudbäraren! Tack och lov, att återväxten är god i fågelskådarbranschen! … och så hittade han en varfågel någon minut därefter! Tack, Jesper!

e120307d

Örnskådning på sjöängens is. Foto: Gunnar Hesse


Hela 32 arter blev det till slut (plus brunsiskan) och det var bara två arter färre än rekordåret 2008. Enligt vår regel med krav på minst två observatörer per fågelart, så blev tyvärr bergfinken diskvalificerad! Svängningarna har varit betydande med endast 17 arter 2006 och 21 arter förra året. Årsgenomsnittet ligger nu på cirka 24. Hela listan med observationer hittar Du genom denna länk: artlista

 

Gunnar Hesse